Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Phải bắt đầu từ cơ sở

Gốc

Hanoinet - “Kinh tế tăng trưởng, nhưng lòng dân không yên”- nhận xét của một đại biểu HĐND TP đã được Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thế Thảo nhắc đi nhắc lại trong nhiều cuộc họp chỉ để nói lên một vấn đề: bộ máy chính quyền các cấp chưa làm tròn trách nhiệm với dân.

Nguồn Kinh Tế Đô Thị: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=16&NewsId=37813