Phải chăng “khác máu tanh lòng”

Hanoinet - Ngồi bệt trên vỉa hè, chị Thương ôm lấy con mà khóc. Thằng bé vẫn không hết sợ, mặt trắng bệch ra, miệng thì nôn thốc, nôn tháo. Những người quanh đó bảo chị, “hay thằng bé bị cảm lạnh, mau đưa cháu vào trong nhà đánh gió đi”.

Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=54&NewsId=67298