Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Phải có chiến lược cụ thể ở tầm vĩ mô để giải quyết việc làm cho người bị thu hồi đất

Hanoinet - Theo kết quả điều tra của Bộ LĐTB&XH, mỗi ha đất bị thu hồi sẽ làm cho 13 nông dân mất việc làm. Do vậy, số nông dân thất nghiệp ở nước ta hiện nay là rất lớn. Việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất là một xu thế tất yếu trong quá trình phát triển của quốc gia.

Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=44&NewsId=23345