Phải có kế hoạch khắc phục sự cố

Gốc
UBNDTP vừa ban hành quyết định về quy định trách nhiệm quản lý chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn TP. Theo đó, từ ngày 22-3-2008, quy định này sẽ áp dụng đối với các sở - ngành, UBND các quận - huyện, phường - xã, thị trấn trong công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng; các chủ đầu tư, ban quản lý dự án, nhà thầu, tổ chức và cá nhân có liên quan trong tất cả các hoạt động xây dựng thuộc mọi nguồn vốn đầu tư.

Tin nóng

Tin mới