Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Phải có quỹ công ích

Gốc

(HNM) - Hiện nay, ở nhiều khu vực (trừ đô thị) và điện cho ánh sáng công cộng, các đơn vị phân phối điện phải bán với giá thấp hơn chi phí sản xuất, kinh doanh (SXKD). Trong khi đó, chi phí đầu tư cho các công trình nguồn, lưới điện ở nông thôn lại lớn hơn nhiều so với thành thị.

Nguồn Hà Nội Mới: http://www.hanoimoi.com.vn/vn/42/159972