Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Phải có trình độ ngoại ngữ đạt chuẩn quốc tế

Báo Kinh Tế Đô Thị
Gốc

Hanoinet - Quy chế cũng nêu rõ việc xác định trình độ ngoại ngữ tương đương được xem xét theo chuẩn B1-B2 của Khung Châu Âu chung (Common European Framework - CEF).

Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=56&NewsId=132416