Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết thăm và làm việc với 2 tỉnh Phú Yên, Khánh Hòa l Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thăm và làm việc với tỉnh Gia Lai