Theo Nghị định 25/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Viễn thông, doanh nghiệp muốn được cấp phép thiết lập mạng viễn thông di động mặt đất có sử dụng băng tần số vô tuyến điện (mạng di động ảo) phải có vốn pháp định 500 tỉ đồng.

Đồng thời doanh nghiệp phải cam kết đầu tư ít nhất 2.500 tỉ đồng trong 3 năm đầu tiên và ít nhất 7.500 tỉ đồng trong 15 năm để phát triển mạng viễn thông theo quy định tại giấy phép. Nếu doanh nghiệp xin phép thiết lập mạng di động mặt đất nhưng không sử dụng băng tần số vô tuyến điện thì chỉ cần có vốn pháp định 300 tỉ đồng; cam kết đầu tư ít nhất 1.000 tỉ đồng trong 3 năm đầu tiên và ít nhất 3.000 tỉ đồng trong 15 năm để phát triển mạng. Các doanh nghiệp xin cấp phép thiết lập mạng viễn thông cố định vệ tinh và di động vệ tinh phải có vốn pháp định 30 tỉ đồng và cam kết đầu tư ít nhất 100 tỉ đồng trong 3 năm đầu tiên để phát triển mạng viễn thông. Các quy định này sẽ có hiệu lực từ ngày 1.6. M.Phương