Vỉa hè đánh bạc công khai

Tụm năm, tụm bẩy bạc bài đỏ, đen

Đánh bạc ở nơi công viên

Người thua, kẻ thắng... ăn tiền bất lương !

Đánh bạc ở trước cổng trường

Nói tục, chửi bậy... coi thường phép công

Pháp luật quyết không bao dung

Trừ nạn cờ bạc quyết tâm ta làm

Diệt tệ cờ bạc tràn lan

Nhắc người chức trách... phải làm thật nghiêm.!