Phải như là nghi lễ văn hóa

Gốc
Nên chăng, ở những ngày kỷ niệm trọng đại của đất nước ta, ngoài những buổi mít tinh đầy ý nghĩa, rất cần có những hoạt động như một nghi lễ văn hóa giống như Đà Nẵng thi bắn pháo hoa, giống như tắt đèn trong Giờ trái đất vừa diễn ra. Ví như Ngày Chiến thắng 30-4 năm nay, chúng ta có thể tắt điện một giờ để tiết kiệm tiền xây tượng đài người lính hay ủng hộ các thương binh, các gia đình liệt sĩ chẳng hạn, tin rằng tất cả mọi người đều ủng hộ.

Tin nóng

Tin mới