Phải nộp thuế thu nhập doanh nghiệp

Gốc
(HNM) - Bộ Tài chính vừa có công văn hướng dẫn tính thuế thu nhập từ hoạt động chuyển quyền sử dụng đất và quyền thuê đất tại các khu công nghiệp (KCN).

Tin nóng

Tin mới