Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Phải tu dưỡng đạo đức hàng ngày và suốt đời

Báo Nhân Dân
Gốc

ND - Đọc những bài viết, bài nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh về đạo đức cách mạng, ta càng thấm thía những lời dạy của Người về ý nghĩa của việc tu dưỡng đạo đức.

Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=111046&sub=50&top=37