Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Phải xác định mục tiêu nghề nghiệp

Chỉ có bằng cấp thôi, chưa đủ. Sinh viên cần phải có kỹ năng, biết tận dụng những cơ hội nghề nghiệp

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/20090519121832226P0C1051/phai-xac-dinh-muc-tieu-nghe-nghiep.htm