Ban giám khảo LHP Cannes lần thứ 70 bao gồm Jessica Chastain, Will Smith và đặc biệt là nữ minh tinh Trung Quốc Phạm Băng Băng.