Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo
Hà Tĩnh hoàn thành đại hội chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở nhiệm kỳ 2022 - 2025

Hà Tĩnh hoàn thành đại hội chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở nhiệm kỳ 2022 - 2025

Báo Hà Tĩnh
22/11/2022
Chi bộ Cầu Lân phát huy vai trò hạt nhân lãnh đạo

Chi bộ Cầu Lân phát huy vai trò hạt nhân lãnh đạo

Báo Thái Nguyên
10/11/2022
Đại hội chi bộ Vụ Giáo dục Quốc phòng và An ninh thành công tốt đẹp

Đại hội chi bộ Vụ Giáo dục Quốc phòng và An ninh thành công tốt đẹp

Báo Giáo Dục & Thời Đại
01/11/2022
Đại hội Chi bộ Phòng Huấn luyện, Đào tạo và Thi đấu thể dục thể thao lần thứ I (nhiệm kỳ 2023 – 2025)

Đại hội Chi bộ Phòng Huấn luyện, Đào tạo và Thi đấu thể dục thể thao lần thứ I (nhiệm kỳ 2023 – 2025)

Báo An Giang
27/10/2022
Nhanh chóng triển khai đưa nghị quyết đại hội chi bộ vào cuộc sống

Nhanh chóng triển khai đưa nghị quyết đại hội chi bộ vào cuộc sống

Báo Cần Thơ
25/10/2022
Đại hội Chi bộ Quốc phòng và An ninh nhiệm kỳ 2022 – 2025

Đại hội Chi bộ Quốc phòng và An ninh nhiệm kỳ 2022 – 2025

Đại Biểu Nhân Dân
18/10/2022
PHÓ BÍ THƯ ĐẢNG ỦY PHẠM ĐÌNH TOẢN: CHI BỘ QP&AN TIẾP TỤC ĐỔI MỚI, NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG HOẠT ĐỘNG TRONG NHIỆM KỲ MỚI

PHÓ BÍ THƯ ĐẢNG ỦY PHẠM ĐÌNH TOẢN: CHI BỘ QP&AN TIẾP TỤC ĐỔI MỚI, NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG HOẠT ĐỘNG TRONG NHIỆM KỲ MỚI

Cổng TTĐT Quốc Hội
Quốc Hội
18/10/2022
Ngân hàng Chính sách Xã hội TP. Hà Nội: 100% Chi bộ tổ chức thành công đại hội nhiệm kỳ 2022-2025

Ngân hàng Chính sách Xã hội TP. Hà Nội: 100% Chi bộ tổ chức thành công đại hội nhiệm kỳ 2022-2025

Đại Biểu Nhân Dân
11/10/2022
Đại hội Chi bộ 2 Đảng bộ Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh An Giang lần thứ III (nhiệm kỳ 2023-2025)

Đại hội Chi bộ 2 Đảng bộ Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh An Giang lần thứ III (nhiệm kỳ 2023-2025)

Báo An Giang
08/10/2022
Đại hội Chi bộ Hội sở Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh An Giang lần thứ V (nhiệm kỳ 2023-2025)

Đại hội Chi bộ Hội sở Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh An Giang lần thứ V (nhiệm kỳ 2023-2025)

Báo An Giang
07/10/2022
Đại hội Chi bộ Vụ Kế hoạch - Tài chính nhiệm kỳ 2022 - 2025

Đại hội Chi bộ Vụ Kế hoạch - Tài chính nhiệm kỳ 2022 - 2025

Đại Biểu Nhân Dân
06/10/2022
Đại hội Chi bộ Vụ Tổ chức - Cán bộ nhiệm kỳ 2022-2025

Đại hội Chi bộ Vụ Tổ chức - Cán bộ nhiệm kỳ 2022-2025

Đại Biểu Nhân Dân
06/10/2022
ĐẠI HỘI CHI BỘ VỤ TỔ CHỨC – CÁN BỘ: TIẾP TỤC ĐỔI MỚI NỘI DUNG VÀ HÌNH THỨC SINH HOẠT CHI BỘ

ĐẠI HỘI CHI BỘ VỤ TỔ CHỨC – CÁN BỘ: TIẾP TỤC ĐỔI MỚI NỘI DUNG VÀ HÌNH THỨC SINH HOẠT CHI BỘ

Cổng TTĐT Quốc Hội
Quốc Hội
06/10/2022
PHÓ BÍ THƯ ĐẢNG ỦY CƠ QUAN VĂN PHÒNG QUỐC HỘI PHẠM ĐÌNH TOẢN DỰ ĐẠI HỘI CHI BỘ VỤ KẾ HOẠCH – TÀI CHÍNH

PHÓ BÍ THƯ ĐẢNG ỦY CƠ QUAN VĂN PHÒNG QUỐC HỘI PHẠM ĐÌNH TOẢN DỰ ĐẠI HỘI CHI BỘ VỤ KẾ HOẠCH – TÀI CHÍNH

Cổng TTĐT Quốc Hội
Quốc Hội
06/10/2022
Đại hội Chi bộ Bồi dưỡng đại biểu dân cử nhiệm kỳ 2022 - 2025

Đại hội Chi bộ Bồi dưỡng đại biểu dân cử nhiệm kỳ 2022 - 2025

Đại Biểu Nhân Dân
04/10/2022
Huyện ủy Vĩnh Cửu: Hoàn thành công tác đại hội chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở

Huyện ủy Vĩnh Cửu: Hoàn thành công tác đại hội chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở

Báo Đồng Nai
03/10/2022
Đại hội Chi bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường nhiệm kỳ 2022 – 2025

Đại hội Chi bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường nhiệm kỳ 2022 – 2025

Đại Biểu Nhân Dân
03/10/2022

Đại hội Chi bộ Đối ngoại nhiệm kỳ 2022 - 2025

Đại hội Chi bộ Đối ngoại nhiệm kỳ 2022 - 2025
Đại hội Chi bộ Đối ngoại nhiệm kỳ 2022 - 2025
Đại hội Chi bộ Đối ngoại nhiệm kỳ 2022 - 2025

Đại hội Chi bộ Đối ngoại nhiệm kỳ 2022 - 2025

Đại Biểu Nhân Dân
03/10/2022