QUỐC HỘI BIỂU QUYẾT THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT PHÊ CHUẨN DANH SÁCH MỘT SỐ PHÓ CHỦ TỊCH VÀ MỘT SỐ ỦY VIÊN HỘI ĐỒNG BẦU CỬ QUỐC GIA

QUỐC HỘI BIỂU QUYẾT THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT PHÊ CHUẨN DANH SÁCH MỘT SỐ PHÓ CHỦ TỊCH VÀ MỘT SỐ ỦY VIÊN HỘI ĐỒNG BẦU CỬ QUỐC GIA

Thực hiện Chương trình Kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa XIV, chiều 08/4, Quốc hôị̣ tiến hành biểu quyết thông...

78 liên quan

QUỐC HỘI PHÊ CHUẨN ĐỀ NGHỊ VỀ DANH SÁCH PHÓ CHỦ TỊCH VÀ ỦY VIÊN HỘI ĐỒNG QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH BẰNG HÌNH THỨC BỎ PHIẾU KÍN

QUỐC HỘI PHÊ CHUẨN ĐỀ NGHỊ VỀ DANH SÁCH PHÓ CHỦ TỊCH VÀ ỦY VIÊN HỘI ĐỒNG QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH BẰNG HÌNH THỨC BỎ PHIẾU KÍN

Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV, chiều 08/04, dưới sự điều hành của Chủ tịch Quốc...

78 liên quan

Quốc hội tiếp tục công tác nhân sự

Quốc hội tiếp tục công tác nhân sự

Chiều 8.4, Quốc hội đã tiến hành công tác nhân sự với một số Phó Chủ tịch và một số Ủy viên Hội đồng bầu cử...

78 liên quan

Thủ tướng Phạm Minh Chính làm Phó Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh

Thủ tướng Phạm Minh Chính làm Phó Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh

Với tổng số 444/444 số phiếu tán thành, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết phê chuẩn ông Phạm Minh Chính, Ủy...

78 liên quan

Quốc hội phê chuẩn danh sách một số thành viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh

Quốc hội phê chuẩn danh sách một số thành viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh

Chiều 8/4, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV, Quốc hội đã phê chuẩn đề nghị của Chủ...

78 liên quan

Quốc hội phê chuẩn Phó Chủ tịch và một số Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh

Quốc hội phê chuẩn Phó Chủ tịch và một số Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh

Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa được Quốc hội phê chuẩn làm Phó Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh.

78 liên quan

Quốc hội phê chuẩn 02 Phó Chủ tịch và 08 Ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia

Quốc hội phê chuẩn 02 Phó Chủ tịch và 08 Ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia

Chiều 8/4, Quốc hội biểu quyết thông qua 02 Phó Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia là ông Đỗ Văn Chiến – Bí...

78 liên quan

Quốc hội phê chuẩn việc bổ nhiệm hai Phó Thủ tướng và 12 Bộ trưởng, trưởng ngành

Quốc hội phê chuẩn việc bổ nhiệm hai Phó Thủ tướng và 12 Bộ trưởng, trưởng ngành

Quốc hội đã phê chuẩn đề nghị việc bổ nhiệm Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Minh Khái và Bí thư Thành ủy Hải...

78 liên quan

Quốc hội phê chuẩn 4 nhân sự của Hội đồng Quốc phòng An ninh

Quốc hội phê chuẩn 4 nhân sự của Hội đồng Quốc phòng An ninh

Chiều 7-4, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết phê chuẩn Phó Chủ tịch và một số Ủy viên Hội đồng quốc phòng và...

78 liên quan

Thủ tướng Phạm Minh Chính nhận thêm chức vụ mới

Thủ tướng Phạm Minh Chính nhận thêm chức vụ mới

Quốc hội thông qua Nghị quyết phê chuẩn Thủ tướng Phạm Minh Chính làm Phó Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và...

78 liên quan

Quốc hội bầu Phó Chủ tịch, một số Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh

Quốc hội bầu Phó Chủ tịch, một số Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh

Với 100% đại biểu có mặt, Quốc hội đã phê chuẩn bầu một số Phó Chủ tịch và Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và...

78 liên quan

Phê chuẩn danh sách Phó Chủ tịch, Ủy viên Hội đồng Bầu cử quốc gia

Phê chuẩn danh sách Phó Chủ tịch, Ủy viên Hội đồng Bầu cử quốc gia

Chiều 8/4, Quốc hội phê chuẩn danh sách một số Phó Chủ tịch và Ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia; đề nghị...

78 liên quan

Chân dung Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong

Chân dung Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong

Bí thư Tỉnh ủy Nam Định Đoàn Hồng Phong được Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm giữ chức vụ Tổng Thanh tra Chính phủ.

78 liên quan

Ông Lê Minh Khái và ông Lê Văn Thành được Quốc hội bầu giữ chức Phó Thủ tướng Chính phủ

Ông Lê Minh Khái và ông Lê Văn Thành được Quốc hội bầu giữ chức Phó Thủ tướng Chính phủ

Với 455/459 đại biểu có mặt tán thành (tỷ lệ 94,79%), Quốc hội đã bầu ông Lê Minh Khái và ông Lê Văn Thành...

78 liên quan

Nhiều thử thách, áp lực đối với các trưởng ngành trong nhiệm kỳ mới

Nhiều thử thách, áp lực đối với các trưởng ngành trong nhiệm kỳ mới

Sáng 8/4, Quốc hội đã tiến hành phê chuẩn đề nghị bổ nhiệm 2 Phó Thủ tướng Chính phủ, 12 Bộ trưởng và thành...

78 liên quan

Quốc hội bầu 2 Phó Thủ tướng Chính phủ và một số Bộ trưởng, thành viên Chính phủ

Quốc hội bầu 2 Phó Thủ tướng Chính phủ và một số Bộ trưởng, thành viên Chính phủ

Sáng ngày 8/4, với 459 đại biểu có mặt (chiếm 95,63%), số đại biểu tán thành là 455 (bằng 94,79%), đại biểu...

78 liên quan

Tóm tắt tiểu sử Phó Thủ tướng Lê Minh Khái

Tóm tắt tiểu sử Phó Thủ tướng Lê Minh Khái

Ông Lê Minh Khái, Bí thư Trung ương Đảng, Tổng Thanh tra Chính phủ được Quốc hội phê chuẩn giữ chức Phó Thủ...

78 liên quan

Phê chuẩn bổ nhiệm 2 Phó Thủ tướng và 12 bộ trưởng, trưởng ngành

Phê chuẩn bổ nhiệm 2 Phó Thủ tướng và 12 bộ trưởng, trưởng ngành

Quốc hội đã thông qua Nghị quyết phê chuẩn bổ nhiệm ông Lê Minh Khái và ông Lê Văn Thành giữ chức Phó Thủ...

78 liên quan

Quốc hội kiện toàn công tác nhân sự trong ngày làm việc cuối kỳ họp thứ 11

Quốc hội kiện toàn công tác nhân sự trong ngày làm việc cuối kỳ họp thứ 11

Ngày 8/4, ngày làm việc cuối của kỳ họp thứ 11, Quốc hội sẽ hoàn tất công tác kiện toàn các chức danh Nhà...

78 liên quan

Quốc hội phê chuẩn việc bổ nhiệm 2 Phó Thủ tướng và 12 thành viên Chính phủ
Quốc hội phê chuẩn việc bổ nhiệm 2 Phó Thủ tướng và 12 thành viên Chính phủ - Ảnh 1
Quốc hội phê chuẩn việc bổ nhiệm 2 Phó Thủ tướng và 12 thành viên Chính phủ - Ảnh 2
Quốc hội phê chuẩn việc bổ nhiệm 2 Phó Thủ tướng và 12 thành viên Chính phủ - Ảnh 3

Quốc hội phê chuẩn việc bổ nhiệm 2 Phó Thủ tướng và 12 thành viên Chính phủ

Họp phiên toàn thể tại hội trường sáng nay (8/4), với 455/459 đại biểu biểu quyết tán thành, Quốc hội đã...

78 liên quan

Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái và Lê Văn Thành

Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái và Lê Văn Thành

Kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV, Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái và Lê...

78 liên quan

HÌNH ẢNH QUỐC HỘI BỎ PHIẾU PHÊ CHUẨN ĐỀ NGHỊ BỔ NHIỆM MỘT SỐ PHÓ THỦ TƯỚNG, BỘ TRƯỞNG VÀ THÀNH VIÊN CHÍNH PHỦ

HÌNH ẢNH QUỐC HỘI BỎ PHIẾU PHÊ CHUẨN ĐỀ NGHỊ BỔ NHIỆM MỘT SỐ PHÓ THỦ TƯỚNG, BỘ TRƯỞNG VÀ THÀNH VIÊN CHÍNH PHỦ

Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 11 Quốc hội Khóa XIV, sáng ngày 08/4/2021, Quốc hội làm việc tại hội...

78 liên quan

QUỐC HỘI PHÊ CHUẨN ĐỀ NGHỊ BỔ NHIỆM MỘT SỐ PHÓ THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VÀ THÀNH VIÊN CỦA CHÍNH PHỦ BẰNG HÌNH THỨC BỎ PHIẾU KÍN

QUỐC HỘI PHÊ CHUẨN ĐỀ NGHỊ BỔ NHIỆM MỘT SỐ PHÓ THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VÀ THÀNH VIÊN CỦA CHÍNH PHỦ BẰNG HÌNH THỨC BỎ PHIẾU KÍN

Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 11 Quốc hội Khóa XIV, sáng ngày 08/4/2021, Quốc hội làm việc tại hội...

78 liên quan

Hôm nay, Quốc hội bổ nhiệm một số Phó Thủ tướng, các thành viên của Chính phủ và họp phiên bế mạc

Hôm nay, Quốc hội bổ nhiệm một số Phó Thủ tướng, các thành viên của Chính phủ và họp phiên bế mạc

Cuối giờ chiều, Quốc hội họp phiên bế mạc sẽ biểu quyết thông qua Nghị quyết về tổng kết nhiệm kỳ 2016-2021...

78 liên quan

Phê chuẩn bổ nhiệm 2 phó thủ tướng và 12 tân bộ trưởng, trưởng ngành

Phê chuẩn bổ nhiệm 2 phó thủ tướng và 12 tân bộ trưởng, trưởng ngành

Hôm nay, ngày làm việc cuối, Quốc hội sẽ phê chuẩn bổ nhiệm 2 tân phó thủ tướng và 12 bộ trưởng, trưởng...

78 liên quan

Kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV: Kiện toàn nhân sự Quốc hội, Chính phủ

Kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV: Kiện toàn nhân sự Quốc hội, Chính phủ

Cuối phiên làm việc chiều 7-4, Thủ tướng Phạm Minh Chính trình danh sách để Quốc hội phê chuẩn việc bổ...

78 liên quan

Hôm nay, Quốc hội bế mạc kỳ họp thứ 11, kiện toàn bộ máy Chính phủ

Hôm nay, Quốc hội bế mạc kỳ họp thứ 11, kiện toàn bộ máy Chính phủ

Trong ngày làm việc cuối cùng kỳ họp thứ 11 (Quốc hội khóa XIV), Quốc hội phê chuẩn bộ nhiệm 2 phó thủ...

78 liên quan

Hôm nay 8/4, Quốc hội phê chuẩn 14 thành viên Chính phủ

Hôm nay 8/4, Quốc hội phê chuẩn 14 thành viên Chính phủ

Trong ngày làm việc cuối cùng của kỳ họp 11, Quốc hội khóa XIV sẽ phê chuẩn bổ nhiệm 2 tân Phó thủ tướng và...

78 liên quan

Quốc hội bế mạc, kiện toàn bộ máy Chính phủ

Quốc hội bế mạc, kiện toàn bộ máy Chính phủ

Trong ngày làm việc cuối cùng của kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV phê chuẩn việc đề nghị bổ nhiệm 2 phó...

78 liên quan

Thủ tướng trình danh sách 14 thành viên mới của Chính phủ

Thủ tướng trình danh sách 14 thành viên mới của Chính phủ

Trước khi Thủ tướng trình danh sách 14 thành viên mới của Chính phủ nhiệm kỳ XIV, Quốc hội cũng đã phê...

78 liên quan

Sáng nay, Quốc hội bầu nhân sự nội các Chính phủ

Sáng nay, Quốc hội bầu nhân sự nội các Chính phủ

Tại phiên làm việc buổi sáng 8/4, Quốc hội tiến hành các thủ tục phê chuẩn đề nghị việc bổ nhiệm một số Phó...

78 liên quan

Thông cáo số 11 kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV

Thứ tư, ngày 7-4-2021, Quốc hội tiếp tục ngày làm việc thứ 11 tại Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội.

78 liên quan

Nhật ký nghị trường: Quốc hội hoàn tất việc miễn nhiệm Phó Thủ tướng và một số Bộ trưởng

Nhật ký nghị trường: Quốc hội hoàn tất việc miễn nhiệm Phó Thủ tướng và một số Bộ trưởng

Theo chương trình Kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa XIV, ngày 7/4, Thủ tướng Chính phủ đã trình danh sách để Quốc...

78 liên quan

Miễn nhiệm Phó Chủ tịch và một số Ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia

Miễn nhiệm Phó Chủ tịch và một số Ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia

Với 446/449 đại biểu có mặt tán thành, chiếm 92,92% tổng số đại biểu Quốc hội, Quốc hội đã thông qua Nghị...

78 liên quan

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính trình phê chuẩn ông Lê Văn Thành và Lê Minh Khái làm Phó Thủ tướng

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính trình phê chuẩn ông Lê Văn Thành và Lê Minh Khái làm Phó Thủ tướng

Chiều 7/4, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính trình Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm 14 thành viên Chính phủ.

78 liên quan

Quốc hội miễn nhiệm một số Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh, Hội đồng bầu cử quốc gia

Quốc hội miễn nhiệm một số Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh, Hội đồng bầu cử quốc gia

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đề nghị Quốc hội xem xét, phê chuẩn miễn nhiệm chức vụ Ủy viên Hội đồng Quốc...

78 liên quan

Trình Quốc hội phê chuẩn việc bổ nhiệm 2 Phó thủ tướng và 12 bộ trưởng, trưởng ngành

Trình Quốc hội phê chuẩn việc bổ nhiệm 2 Phó thủ tướng và 12 bộ trưởng, trưởng ngành

Cuối phiên làm việc chiều 7-4, sau khi Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Thủ...

78 liên quan

Kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV: Trình phê chuẩn 2 Phó thủ tướng Lê Minh Khái, Lê Văn Thành và 12 bộ trưởng, trưởng ngành

Kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV: Trình phê chuẩn 2 Phó thủ tướng Lê Minh Khái, Lê Văn Thành và 12 bộ trưởng, trưởng ngành

78 liên quan

Quốc hội miễn nhiệm chức vụ Phó Thủ tướng Chính phủ cùng nhiều thành viên Chính phủ

Quốc hội miễn nhiệm chức vụ Phó Thủ tướng Chính phủ cùng nhiều thành viên Chính phủ

Tiếp tục chương trình kỳ họp sáng 7/4, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã trình Quốc hội phê chuẩn miễn...

78 liên quan

Thông cáo báo chí số 11 kỳ họp thứ mười một, Quốc hội khóa XIV

Thông cáo báo chí số 11 kỳ họp thứ mười một, Quốc hội khóa XIV

Thứ tư, ngày 7-4, Quốc hội tiếp tục ngày làm việc thứ mười một tại Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội.

78 liên quan

Tiếp tục kiện toàn nhân sự Quốc hội, Chính phủ

Tiếp tục kiện toàn nhân sự Quốc hội, Chính phủ

Sáng 7-4, dưới sự điều hành của Chủ tịch Quốc hội Vương Ðình Huệ, Quốc hội tiếp tục chương trình làm việc...

78 liên quan

Quốc hội miễn nhiệm Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng và 12 thành viên Chính phủ

Quốc hội miễn nhiệm Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng và 12 thành viên Chính phủ

Chiều 7-4-2021, dưới sự điều hành của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Quốc hội đã nghe Thủ tướng Chính...

78 liên quan

Miễn nhiệm chức vụ Phó Thủ tướng Chính phủ và 12 bộ trưởng, trưởng ngành

Miễn nhiệm chức vụ Phó Thủ tướng Chính phủ và 12 bộ trưởng, trưởng ngành

78 liên quan

Quốc hội chính thức miễn nhiệm Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng và 12 Bộ trưởng

Quốc hội chính thức miễn nhiệm Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng và 12 Bộ trưởng

Chiều 7/4, Quốc hội đã bỏ phiếu phê chuẩn miễn nhiệm Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng và 12 Bộ trưởng, Thủ...

78 liên quan

Quốc hội miễn nhiệm 1 Phó Thủ tướng, 12 Bộ trưởng và các thành viên khác của Chính phủ

Quốc hội miễn nhiệm 1 Phó Thủ tướng, 12 Bộ trưởng và các thành viên khác của Chính phủ

Chiều 7-4, Quốc hội (QH) thảo luận, biểu quyết thông qua các nghị quyết phê chuẩn đề nghị về việc miễn...

78 liên quan

Trình Quốc hội phê chuẩn việc bổ nhiệm 2 Phó Thủ tướng và 12 bộ trưởng, trưởng ngành

Trình Quốc hội phê chuẩn việc bổ nhiệm 2 Phó Thủ tướng và 12 bộ trưởng, trưởng ngành

Cuối phiên làm việc chiều 7/4, sau khi Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Thủ...

78 liên quan

Quốc hội miễn nhiệm 13 thành viên Chính phủ nhiệm kỳ 2016-2021

Quốc hội miễn nhiệm 13 thành viên Chính phủ nhiệm kỳ 2016-2021

Chiều 7-4, tiếp tục chương trình kỳ họp thứ mười một, dưới sự điều hành của Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch...

78 liên quan

Miễn nhiệm Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng và một số Bộ trưởng, thành viên Chính phủ

Miễn nhiệm Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng và một số Bộ trưởng, thành viên Chính phủ

Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết phê chuẩn đề nghị về việc miễn nhiệm chức vụ Phó Thủ tướng...

78 liên quan

Miễn nhiệm Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng và 12 thành viên Chính phủ
Miễn nhiệm Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng và 12 thành viên Chính phủ - Ảnh 1
Miễn nhiệm Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng và 12 thành viên Chính phủ - Ảnh 2
Miễn nhiệm Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng và 12 thành viên Chính phủ - Ảnh 3

Miễn nhiệm Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng và 12 thành viên Chính phủ

Chiều 7/4, Quốc hội đã biểu quyết thông qua các Nghị quyết phê chuẩn miễn nhiệm Phó thủ tướng Trịnh Đình...

78 liên quan

Miễn nhiệm Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng và các thành viên Chính phủ

Miễn nhiệm Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng và các thành viên Chính phủ

Với đa số phiếu tán thành, Quốc hội đã miễn nhiệm Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng và các thành viên...

78 liên quan

Miễn nhiệm Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng và một số bộ trưởng, thành viên Chính phủ

Miễn nhiệm Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng và một số bộ trưởng, thành viên Chính phủ

Họp phiên toàn thể tại Hội trường chiều 7/4, Quốc hội đã biểu quyết thông qua các nghị quyết phê chuẩn đề...

78 liên quan

Quốc hội phê chuẩn miễn nhiệm Phó Thủ tướng và thành viên Chính phủ

Quốc hội phê chuẩn miễn nhiệm Phó Thủ tướng và thành viên Chính phủ

Chiều 7/4, Quốc hội phê chuẩn đề nghị miễn nhiệm một số Phó Thủ tướng, bộ trưởng và thành viên Chính phủ...

78 liên quan

Phê chuẩn miễn nhiệm 1 Phó Thủ tướng và 12 Bộ trưởng, Trưởng ngành

Phê chuẩn miễn nhiệm 1 Phó Thủ tướng và 12 Bộ trưởng, Trưởng ngành

Quốc hội đã bỏ phiếu phê chuẩn miễn nhiệm Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng và 12 Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan...

78 liên quan

Quốc hội miễn nhiệm chức vụ Phó Thủ tướng Chính phủ và 12 bộ trưởng, trưởng ngành

Quốc hội miễn nhiệm chức vụ Phó Thủ tướng Chính phủ và 12 bộ trưởng, trưởng ngành

Chiều 7/4, với 454/457 đại biểu có mặt tán thành, chiếm 94,58% tổng số đại biểu, Quốc hội đã thông qua Nghị...

78 liên quan

Bên lề Quốc hội: Gửi gắm niềm tin vào nhân sự cấp cao của Chính phủ

Bên lề Quốc hội: Gửi gắm niềm tin vào nhân sự cấp cao của Chính phủ

Bên lề Kỳ họp, các đại biểu tiếp tục bày tỏ kỳ vọng, gửi gắm niềm tin vào nhân sự cấp cao của Chính phủ...

78 liên quan