Thủ tướng cắt băng khánh thành nhà máy nhiệt điện Sông Hậu 1

Thủ tướng cắt băng khánh thành nhà máy nhiệt điện Sông Hậu 1

Nhiệt điện Sông Hậu 1 đi vào hoạt động có ý nghĩa quan trọng trong đảm bảo an ninh năng lượng

Nhiệt điện Sông Hậu 1 đi vào hoạt động có ý nghĩa quan trọng trong đảm bảo an ninh năng lượng

Thủ tướng Phạm Minh Chính cắt băng khánh thành nhà máy Nhiệt điện Sông Hậu 1

Thủ tướng Phạm Minh Chính cắt băng khánh thành nhà máy Nhiệt điện Sông Hậu 1

Thủ tướng Chính phủ dự lễ khánh thành nhà máy nhiệt điện Sông Hậu 1

Thủ tướng Chính phủ dự lễ khánh thành nhà máy nhiệt điện Sông Hậu 1

Nhà máy nhiệt điện 2 tỷ USD có chủ đầu tư và tổng thầu đều là pháp nhân Việt Nam

Nhà máy nhiệt điện 2 tỷ USD có chủ đầu tư và tổng thầu đều là pháp nhân Việt Nam

Một ngày hai nhà máy phát điện được khánh thành

Một ngày hai nhà máy phát điện được khánh thành

Khánh thành Nhà máy Nhiệt điện Sông Hậu 1

Khánh thành Nhà máy Nhiệt điện Sông Hậu 1

Khánh thành Nhà máy nhiệt điện Sông Hậu 1

Khánh thành Nhà máy nhiệt điện Sông Hậu 1

Khánh thành Nhà máy nhiệt điện Sông Hậu 1

Khánh thành Nhà máy nhiệt điện Sông Hậu 1

Thủ tướng dự lễ khánh thành nhà máy nhiệt điện Sông Hậu 1

Thủ tướng dự lễ khánh thành nhà máy nhiệt điện Sông Hậu 1

Thủ tướng dự lễ khánh thành nhà máy nhiệt điện 2 tỷ USD

Thủ tướng dự lễ khánh thành nhà máy nhiệt điện 2 tỷ USD
Thủ tướng dự lễ khánh thành nhà máy nhiệt điện 2 tỷ USD
Thủ tướng dự lễ khánh thành nhà máy nhiệt điện 2 tỷ USD

Thủ tướng dự lễ khánh thành nhà máy nhiệt điện 2 tỷ USD

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự Lễ khánh thành Nhà máy nhiệt điện Sông Hậu 1

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự Lễ khánh thành Nhà máy nhiệt điện Sông Hậu 1

Thủ tướng: Mạnh dạn giao các công trình lớn cho doanh nghiệp Việt đủ năng lực

Thủ tướng: Mạnh dạn giao các công trình lớn cho doanh nghiệp Việt đủ năng lực

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ khánh thành Nhà máy Nhiệt điện Sông Hậu 1

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ khánh thành Nhà máy Nhiệt điện Sông Hậu 1

Thủ tướng dự lễ khánh thành nhà máy nhiệt điện Sông Hậu 1, thúc đẩy tiến độ hai tuyến cao tốc

Thủ tướng dự lễ khánh thành nhà máy nhiệt điện Sông Hậu 1, thúc đẩy tiến độ hai tuyến cao tốc

Thủ tướng dự Lễ khánh thành Nhà máy Nhiệt điện Sông Hậu 1

Thủ tướng dự Lễ khánh thành Nhà máy Nhiệt điện Sông Hậu 1

Khánh thành Nhà máy nhiệt điện Sông Hậu 1 tại Hậu Giang

Khánh thành Nhà máy nhiệt điện Sông Hậu 1 tại Hậu Giang

Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm và dự Lễ khánh thành NMNĐ Sông Hậu 1

Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm và dự Lễ khánh thành NMNĐ Sông Hậu 1