Triển khai hiệu quả chuyển đổi số về an sinh xã hội

Triển khai hiệu quả chuyển đổi số về an sinh xã hội

Trao tặng lực lượng Công an 36 bộ máy tính phục vụ thực hiện Đề án 06

Trao tặng lực lượng Công an 36 bộ máy tính phục vụ thực hiện Đề án 06

Đề án 06 - Kinh nghiệm từ Thái Nguyên: Lan tỏa cảm hứng từ người đứng đầu

Đề án 06 - Kinh nghiệm từ Thái Nguyên: Lan tỏa cảm hứng từ người đứng đầu

Triển khai hiệu quả 15 nền tảng số trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

Triển khai hiệu quả 15 nền tảng số trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

Hà Nội: Triển khai 100% cơ sở y tế dùng căn cước công dân để khám chữa bệnh

Hà Nội: Triển khai 100% cơ sở y tế dùng căn cước công dân để khám chữa bệnh

Thúc đẩy thực hiện Đề án 06: Lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm

Thúc đẩy thực hiện Đề án 06: Lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm

Hà Nội: Nghiên cứu bỏ yêu cầu căn cước công dân, sổ hộ khẩu trong các thủ tục hành chính

Hà Nội: Nghiên cứu bỏ yêu cầu căn cước công dân, sổ hộ khẩu trong các thủ tục hành chính

Hà Nội: Thước đo của thành công là sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp

Hà Nội: Thước đo của thành công là sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp

'Giải các bài toán' thiết thực với người dân

'Giải các bài toán' thiết thực với người dân

Truyền thông tốt nhất chính là để người dân thấy sự thiết thực của Đề án 06

Truyền thông tốt nhất chính là để người dân thấy sự thiết thực của Đề án 06

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam làm việc về Đề án số 06 tại Thái Nguyên

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam làm việc về Đề án số 06 tại Thái Nguyên

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam làm việc với tỉnh Thái Nguyên về thực hiện Đề án 06

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam làm việc với tỉnh Thái Nguyên về thực hiện Đề án 06

Những gợi mở của Phó Thủ tướng để thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia

Những gợi mở của Phó Thủ tướng để thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia

Tiếp tục đẩy mạnh phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư trên toàn quốc

Tiếp tục đẩy mạnh phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư trên toàn quốc

Hội nghị trực tuyến thúc đẩy thực hiện Đề án về phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh

Hội nghị trực tuyến thúc đẩy thực hiện Đề án về phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh

Phó Thủ tướng: Phải tiếp tục đẩy mạnh việc làm 'sạch' dữ liệu công dân

Phó Thủ tướng: Phải tiếp tục đẩy mạnh việc làm 'sạch' dữ liệu công dân

Thực hiện hiệu quả việc phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử

Thực hiện hiệu quả việc phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử

Triển khai Đề án 06 là một nhiệm vụ quan trọng, đem lại lợi ích thiết thực

Triển khai Đề án 06 là một nhiệm vụ quan trọng, đem lại lợi ích thiết thực