Nâng cao công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân

Nâng cao công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân

Nghiên cứu, đề xuất chế độ tiền lương, phụ cấp đặc thù với ngành Y

Nghiên cứu, đề xuất chế độ tiền lương, phụ cấp đặc thù với ngành Y

Nâng cao công tác chăm sóc sức khỏe Nhân dân, chủ động thích ứng linh hoạt, góp phần phục hồi nhanh, phát triển bền vững

Nâng cao công tác chăm sóc sức khỏe Nhân dân, chủ động thích ứng linh hoạt, góp phần phục hồi nhanh, phát triển bền vững

Quyền Bộ trưởng Y tế: Không để 'lợi ích nhóm' trong xây dựng chính sách

Quyền Bộ trưởng Y tế: Không để 'lợi ích nhóm' trong xây dựng chính sách

Tính đúng, tính đủ giá dịch vụ y tế và giảm chi phí của người dân

Tính đúng, tính đủ giá dịch vụ y tế và giảm chi phí của người dân

Bộ Nội vụ: Sớm sửa Thông tư về định mức biên chế trong các đơn vị ngành y tế

Bộ Nội vụ: Sớm sửa Thông tư về định mức biên chế trong các đơn vị ngành y tế

Rà soát, nghiên cứu, hoàn thiện hệ thống thể chế, chính sách y tế cho cả trước mắt và lâu dài

Rà soát, nghiên cứu, hoàn thiện hệ thống thể chế, chính sách y tế cho cả trước mắt và lâu dài

Hà Nội: 4 vấn đề trọng tâm đối với ngành y tế

Hà Nội: 4 vấn đề trọng tâm đối với ngành y tế

Tập trung triển khai các biện pháp, xử lý dứt điểm tình trạng thiếu thuốc, trang thiết bị y tế tại bệnh viện

Tập trung triển khai các biện pháp, xử lý dứt điểm tình trạng thiếu thuốc, trang thiết bị y tế tại bệnh viện

Ưu tiên nguồn lực hơn cho y tế

Ưu tiên nguồn lực hơn cho y tế

Cấp bách tháo gỡ những vấn đề của ngành y

Cấp bách tháo gỡ những vấn đề của ngành y

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính: Xử lí ngay các vấn đề cấp bách của ngành y

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính: Xử lí ngay các vấn đề cấp bách của ngành y

Nâng cao công tác chăm sóc sức khỏe Nhân dân: Mạnh dạn thay đổi!

Nâng cao công tác chăm sóc sức khỏe Nhân dân: Mạnh dạn thay đổi!

Cùng xử lý những vấn đề cấp bách của y tế

Cùng xử lý những vấn đề cấp bách của y tế

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị về nâng cao công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị về nâng cao công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân

Thủ tướng chủ trì Hội nghị toàn quốc về công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân

Thủ tướng chủ trì Hội nghị toàn quốc về công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Xử lý dứt điểm tình trạng thiếu thuốc, trang thiết bị y tế tại các bệnh viện

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Xử lý dứt điểm tình trạng thiếu thuốc, trang thiết bị y tế tại các bệnh viện

Hình ảnh Thủ tướng chủ trì hội nghị về nâng cao công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân

Hình ảnh Thủ tướng chủ trì hội nghị về nâng cao công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân
Hình ảnh Thủ tướng chủ trì hội nghị về nâng cao công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân
Hình ảnh Thủ tướng chủ trì hội nghị về nâng cao công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân

Hình ảnh Thủ tướng chủ trì hội nghị về nâng cao công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân