Quyết tâm cải cách thủ tục hành chính

Quyết tâm cải cách thủ tục hành chính

Thủ tướng kêu gọi người dân, doanh nghiệp tích cực tham gia xây dựng chính sách

Thủ tướng kêu gọi người dân, doanh nghiệp tích cực tham gia xây dựng chính sách

Sẽ tụt hậu nếu không nỗ lực cải cách

Sẽ tụt hậu nếu không nỗ lực cải cách

Thủ tướng: Cương quyết loại bỏ lợi ích cục bộ trong thủ tục hành chính

Thủ tướng: Cương quyết loại bỏ lợi ích cục bộ trong thủ tục hành chính

Cải cách hành chính, nâng cao mức độ hài lòng của người dân với sự phục vụ của chính quyền

Cải cách hành chính, nâng cao mức độ hài lòng của người dân với sự phục vụ của chính quyền

Hội nghị toàn quốc về cải cách thủ tục hành chính, phục vụ người dân, doanh nghiệp

Hội nghị toàn quốc về cải cách thủ tục hành chính, phục vụ người dân, doanh nghiệp

Thủ tướng: 'Cải cách hành chính là động lực cho phát triển'

Thủ tướng: 'Cải cách hành chính là động lực cho phát triển'

Hướng tới thực hiện các dịch vụ công theo phương thức '3 không'

Hướng tới thực hiện các dịch vụ công theo phương thức '3 không'

Mục tiêu mỗi gia đình có ít nhất một người thực hiện được dịch vụ công trực tuyến

Mục tiêu mỗi gia đình có ít nhất một người thực hiện được dịch vụ công trực tuyến

Phấn đấu hơn 90% người dân hài lòng về thực hiện thủ tục hành chính vào năm 2025

Phấn đấu hơn 90% người dân hài lòng về thực hiện thủ tục hành chính vào năm 2025

Đổi mới quản trị quốc gia theo hướng hiện đại để xây dựng Chính phủ số

Đổi mới quản trị quốc gia theo hướng hiện đại để xây dựng Chính phủ số

Thủ tướng: Thủ tục hành chính một số lĩnh vực còn nhiều rào cản, gây bức xúc

Thủ tướng: Thủ tục hành chính một số lĩnh vực còn nhiều rào cản, gây bức xúc

Thủ tướng: Không nỗ lực cải cách thủ tục hành chính, chúng ta sẽ tụt hậu

Thủ tướng: Không nỗ lực cải cách thủ tục hành chính, chúng ta sẽ tụt hậu

TP.HCM sẽ tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính trong ngày

TP.HCM sẽ tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính trong ngày

Cải cách thủ tục hành chính chậm, doanh nghiệp phải chịu nhiều chi phí đầu vào không cần thiết

Cải cách thủ tục hành chính chậm, doanh nghiệp phải chịu nhiều chi phí đầu vào không cần thiết

Mức độ hài lòng của người dân đối với chính quyền trong thực hiện TTHC phải đạt trên 80% vào năm 2023

Mức độ hài lòng của người dân đối với chính quyền trong thực hiện TTHC phải đạt trên 80% vào năm 2023

Hội nghị toàn quốc về cải cách TTHC và hiện đại hóa phương thức chỉ đạo, điều hành phục vụ người dân, doanh nghiệp

Hội nghị toàn quốc về cải cách TTHC và hiện đại hóa phương thức chỉ đạo, điều hành phục vụ người dân, doanh nghiệp