Sáu nhóm nhiệm vụ, giải pháp để thị trường KHCN phát triển đồng bộ

Sáu nhóm nhiệm vụ, giải pháp để thị trường KHCN phát triển đồng bộ

Đầu tư phát triển các sàn giao dịch công nghệ tại một số thành phố lớn và khu vực kinh tế trọng điểm

Đầu tư phát triển các sàn giao dịch công nghệ tại một số thành phố lớn và khu vực kinh tế trọng điểm

'Sẽ có chính sách khuyến khích doanh nghiệp nhập khẩu công nghệ lõi'

'Sẽ có chính sách khuyến khích doanh nghiệp nhập khẩu công nghệ lõi'

Phát triển mạnh mẽ thị trường khoa học công nghệ

Phát triển mạnh mẽ thị trường khoa học công nghệ

TỔNG THUẬT: Hội nghị 'Phát triển thị trường khoa học và công nghệ đồng bộ, hiệu quả, hiện đại và hội nhập'

TỔNG THUẬT: Hội nghị 'Phát triển thị trường khoa học và công nghệ đồng bộ, hiệu quả, hiện đại và hội nhập'

Lấy khoa học làm nền tảng, nhà khoa học là động lực, doanh nghiệp là trung tâm

Lấy khoa học làm nền tảng, nhà khoa học là động lực, doanh nghiệp là trung tâm

Thủ tướng: Biến khoa học công nghệ thành lực lượng sản xuất chủ lực của xã hội

Thủ tướng: Biến khoa học công nghệ thành lực lượng sản xuất chủ lực của xã hội

Phát triển thị trường khoa học và công nghệ đồng bộ, hiệu quả, hiện đại và hội nhập

Phát triển thị trường khoa học và công nghệ đồng bộ, hiệu quả, hiện đại và hội nhập

Thủ tướng nêu 6 nhóm nhiệm vụ, giải pháp để thị trường KHCN phát triển đồng bộ, hiệu quả, hiện đại và hội nhập

Thủ tướng nêu 6 nhóm nhiệm vụ, giải pháp để thị trường KHCN phát triển đồng bộ, hiệu quả, hiện đại và hội nhập
Thủ tướng nêu 6 nhóm nhiệm vụ, giải pháp để thị trường KHCN phát triển đồng bộ, hiệu quả, hiện đại và hội nhập
Thủ tướng nêu 6 nhóm nhiệm vụ, giải pháp để thị trường KHCN phát triển đồng bộ, hiệu quả, hiện đại và hội nhập

Thủ tướng nêu 6 nhóm nhiệm vụ, giải pháp để thị trường KHCN phát triển đồng bộ, hiệu quả, hiện đại và hội nhập

Thủ tướng chủ trì Hội nghị phát triển thị trường khoa học và công nghệ

Thủ tướng chủ trì Hội nghị phát triển thị trường khoa học và công nghệ

Phát triển thị trường khoa học - công nghệ hiệu quả, hiện đại, hội nhập

Phát triển thị trường khoa học - công nghệ hiệu quả, hiện đại, hội nhập

Thủ tướng chủ trì Hội nghị phát triển thị trường khoa học và công nghệ

Thủ tướng chủ trì Hội nghị phát triển thị trường khoa học và công nghệ

Thị trường khoa học và công nghệ còn nhiều rào cản, vướng mắc cần tháo gỡ

Thị trường khoa học và công nghệ còn nhiều rào cản, vướng mắc cần tháo gỡ

Tháo gỡ 'điểm nghẽn' để thị trường khoa học, công nghệ phát triển đồng bộ

Tháo gỡ 'điểm nghẽn' để thị trường khoa học, công nghệ phát triển đồng bộ

Tăng cường phát triển thị trường khoa học và công nghệ đồng bộ, hiệu quả, hiện đại và hội nhập

Tăng cường phát triển thị trường khoa học và công nghệ đồng bộ, hiệu quả, hiện đại và hội nhập

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị về phát triển thị trường khoa học, công nghệ

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị về phát triển thị trường khoa học, công nghệ

Phát triển thị trường khoa học và công nghệ đồng bộ, hiện đại và hội nhập

Phát triển thị trường khoa học và công nghệ đồng bộ, hiện đại và hội nhập

Thủ tướng: Phát triển khoa học, công nghệ, tăng cạnh tranh cho kinh tế

Thủ tướng: Phát triển khoa học, công nghệ, tăng cạnh tranh cho kinh tế