Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo
Trách nhiệm truyền thông chính sách

Trách nhiệm truyền thông chính sách

Báo Thanh Hóa
27/11/2022
Truyền thông để 'Dân biết - Dân hiểu - Dân tin- Dân theo - Dân làm - Dân thụ hưởng'

Truyền thông để 'Dân biết - Dân hiểu - Dân tin- Dân theo - Dân làm - Dân thụ hưởng'

Chuyên trang Công an Đà Nẵng - Báo Công an Nhân dân
25/11/2022
Thủ tướng: 'Làm tốt truyền thông chính sách sẽ mở ra những nguồn lực lớn'

Thủ tướng: 'Làm tốt truyền thông chính sách sẽ mở ra những nguồn lực lớn'

Tạp chí Mekong Asean
25/11/2022
Thủ tướng: Các bộ, ngành, địa phương ngại cung cấp thông tin thì lấy chất liệu đâu mà truyền thông

Thủ tướng: Các bộ, ngành, địa phương ngại cung cấp thông tin thì lấy chất liệu đâu mà truyền thông

Báo Tổ Quốc
25/11/2022
Truyền thông chính sách

Truyền thông chính sách

Báo Pháp Luật Việt Nam
25/11/2022
Truyền thông chính sách không chỉ là việc của các cơ quan báo chí

Truyền thông chính sách không chỉ là việc của các cơ quan báo chí

Báo Quân Đội Nhân Dân
25/11/2022
Niềm tin của người dân là yếu tố cốt lõi trong truyền thông Chính phủ

Niềm tin của người dân là yếu tố cốt lõi trong truyền thông Chính phủ

Tạp chí Người Đưa Tin
24/11/2022
Hội nghị trực tuyến toàn quốc về truyền thông chính sách

Hội nghị trực tuyến toàn quốc về truyền thông chính sách

Báo Khánh Hòa
24/11/2022
Truyền thông chính sách: Nhắm tới mục tiêu 'Dân biết - Dân hiểu'

Truyền thông chính sách: Nhắm tới mục tiêu 'Dân biết - Dân hiểu'

Báo Kinh Tế Đô Thị
24/11/2022
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Làm tốt truyền thông chính sách sẽ mở ra những nguồn lực lớn

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Làm tốt truyền thông chính sách sẽ mở ra những nguồn lực lớn

Báo Chính Phủ
Chính Phủ
24/11/2022
Thủ tướng đồng ý dùng ngân sách chi thường xuyên cho truyền thông chính sách

Thủ tướng đồng ý dùng ngân sách chi thường xuyên cho truyền thông chính sách

Báo VietnamNet
24/11/2022
Thủ tướng chủ trì Hội nghị về truyền thông chính sách: Đẩy mạnh các phương thức truyền thông mới

Thủ tướng chủ trì Hội nghị về truyền thông chính sách: Đẩy mạnh các phương thức truyền thông mới

Truyền Hình Quốc Hội Việt Nam
Quốc Hội TV
24/11/2022
Bắc Ninh thực hiện tốt công tác truyền thông về chính sách

Bắc Ninh thực hiện tốt công tác truyền thông về chính sách

Báo Bảo Vệ Pháp Luật
24/11/2022
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Làm tốt hơn nữa công tác truyền thông chính sách

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Làm tốt hơn nữa công tác truyền thông chính sách

Báo Điện tử Đảng cộng sản VN
ĐCSVN
24/11/2022
Thủ tướng: Công tác truyền thông chính sách phải đến được với người dân

Thủ tướng: Công tác truyền thông chính sách phải đến được với người dân

Tạp chí Mekong Asean
24/11/2022
Mang hơi thở cuộc sống vào quá trình xây dựng chính sách

Mang hơi thở cuộc sống vào quá trình xây dựng chính sách

Báo Pháp Luật Việt Nam
24/11/2022
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Làm tốt truyền thông chính sách sẽ mở ra những nguồn lực lớn

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Làm tốt truyền thông chính sách sẽ mở ra những nguồn lực lớn

Báo Sức Khỏe & Đời Sống
24/11/2022