Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo
Tham mưu chính sách hỗ trợ trực tiếp ngư dân, đoàn viên Nghiệp đoàn nghề cá khai thác xa bờ

Tham mưu chính sách hỗ trợ trực tiếp ngư dân, đoàn viên Nghiệp đoàn nghề cá khai thác xa bờ

Báo Chính Phủ
Chính Phủ
Xây dựng đề án phát triển cơ sở giáo dục mầm non tại các khu công nghiệp

Xây dựng đề án phát triển cơ sở giáo dục mầm non tại các khu công nghiệp

Báo Chính Phủ
Chính Phủ
Thủ tướng giao Bộ Nội vụ hoàn thiện nội dung cụ thể về cải cách tiền lương

Thủ tướng giao Bộ Nội vụ hoàn thiện nội dung cụ thể về cải cách tiền lương

Tạp chí Giáo dục Việt Nam
Ba nhiệm vụ trọng tâm nâng cao đời sống người lao động

Ba nhiệm vụ trọng tâm nâng cao đời sống người lao động

Chuyên trang Công an Đà Nẵng - Báo Công an Nhân dân
Thủ tướng: Công đoàn phải là một kênh tham gia đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực cho đất nước

Thủ tướng: Công đoàn phải là một kênh tham gia đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực cho đất nước

Tạp chí Petrotimes
Giải quyết vấn đề nhà ở để công nhân 'an cư lạc nghiệp'

Giải quyết vấn đề nhà ở để công nhân 'an cư lạc nghiệp'

Báo Pháp Luật Việt Nam
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Ưu tiên chăm lo việc làm, nâng cao tay nghề và nhà ở cho người lao động

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Ưu tiên chăm lo việc làm, nâng cao tay nghề và nhà ở cho người lao động

Báo Lao Động Thủ Đô
Thủ tướng: Giải quyết vấn đề nhà ở để công nhân 'an cư lạc nghiệp'

Thủ tướng: Giải quyết vấn đề nhà ở để công nhân 'an cư lạc nghiệp'

Báo Phụ Nữ Việt Nam
Thủ tướng Chính phủ chỉ ra 3 trọng tâm, trọng điểm trong phối hợp công tác giữa Chính phủ và Tổng Liên đoàn Lao động

Thủ tướng Chính phủ chỉ ra 3 trọng tâm, trọng điểm trong phối hợp công tác giữa Chính phủ và Tổng Liên đoàn Lao động

Truyền Hình Quốc Hội Việt Nam
Quốc Hội TV

Thủ tướng dự hội nghị phối hợp công tác giữa Chính phủ với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

Thủ tướng dự hội nghị phối hợp công tác giữa Chính phủ với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam
Thủ tướng dự hội nghị phối hợp công tác giữa Chính phủ với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam
Thủ tướng dự hội nghị phối hợp công tác giữa Chính phủ với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

Thủ tướng dự hội nghị phối hợp công tác giữa Chính phủ với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

Báo Nhân Dân
Thực hiện 3 nhiệm vụ trọng tâm nâng cao đời sống lao động

Thực hiện 3 nhiệm vụ trọng tâm nâng cao đời sống lao động

Báo Bà Rịa - Vũng Tàu
Phối hợp công tác giữa Chính phủ và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

Phối hợp công tác giữa Chính phủ và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

Truyền Hình Thông Tấn
VNEWS
Thủ tướng: Tập trung giải quyết nhà ở để người lao động 'an cư lạc nghiệp'

Thủ tướng: Tập trung giải quyết nhà ở để người lao động 'an cư lạc nghiệp'

Báo Kinh Tế Đô Thị
Thủ tướng Chính phủ: Đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, tăng cường việc làm cho người lao động

Thủ tướng Chính phủ: Đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, tăng cường việc làm cho người lao động

Báo Công Thương
Thủ tướng: Từng bước hoàn thiện các thiết chế văn hóa, y tế, giáo dục, thể thao cho người lao động

Thủ tướng: Từng bước hoàn thiện các thiết chế văn hóa, y tế, giáo dục, thể thao cho người lao động

Báo Tổ Quốc
Giao 3 phó thủ tướng phụ trách giải quyết 3 công việc trọng tâm, đột phá

Giao 3 phó thủ tướng phụ trách giải quyết 3 công việc trọng tâm, đột phá

Báo Tiền Phong
Nâng cao hiệu quả quy chế phối hợp giữa Chính phủ với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

Nâng cao hiệu quả quy chế phối hợp giữa Chính phủ với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

Báo Đại Đoàn Kết
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Công nhân lao động có an cư mới lạc nghiệp

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Công nhân lao động có an cư mới lạc nghiệp

Báo Dân Sinh