Thiếu từ thuốc giải độc đến thuốc tê, đã đến lúc sửa luật Dược

Thiếu từ thuốc giải độc đến thuốc tê, đã đến lúc sửa luật Dược

Giá thuốc gây tê tăng vọt vì khan hiếm

Giá thuốc gây tê tăng vọt vì khan hiếm

Cảnh báo nguy cơ ngộ độc thuốc tê

Cảnh báo nguy cơ ngộ độc thuốc tê

Loại thuốc tê bệnh viện đầu ngành kêu khan hiếm được gia hạn giấy đăng ký

Loại thuốc tê bệnh viện đầu ngành kêu khan hiếm được gia hạn giấy đăng ký

Viện Răng Hàm Mặt Trung ương phản hồi thông tin 'nguy cơ đóng cửa do thiếu thuốc tê'

Viện Răng Hàm Mặt Trung ương phản hồi thông tin 'nguy cơ đóng cửa do thiếu thuốc tê'

Không có chuyện đóng cửa bệnh viện vì thiếu thuốc tê

Không có chuyện đóng cửa bệnh viện vì thiếu thuốc tê

Sớm nhập khẩu, tìm nguồn cung thuốc tê cho điều trị răng hàm mặt

Sớm nhập khẩu, tìm nguồn cung thuốc tê cho điều trị răng hàm mặt

Thiếu thuốc tê, Cục Quản lý Dược yêu cầu khẩn trương tìm nguồn cung

Thiếu thuốc tê, Cục Quản lý Dược yêu cầu khẩn trương tìm nguồn cung

Bộ Y tế yêu cầu sớm tìm nguồn cung thuốc tê tại các bệnh viện

Bộ Y tế yêu cầu sớm tìm nguồn cung thuốc tê tại các bệnh viện

Bệnh viện đầu ngành kêu thiếu thuốc tê: Lãnh đạo Bộ Y tế yêu cầu khẩn tìm nguồn thay thế

Bệnh viện đầu ngành kêu thiếu thuốc tê: Lãnh đạo Bộ Y tế yêu cầu khẩn tìm nguồn thay thế

Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương bác bỏ thông tin 'đóng cửa' do thiếu thuốc

Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương bác bỏ thông tin 'đóng cửa' do thiếu thuốc

Khẩn trương tìm nguồn cung thuốc tê thay thế

Khẩn trương tìm nguồn cung thuốc tê thay thế

Thiếu thuốc tê: Cục Quản lý Dược yêu cầu khẩn trương tìm nguồn cung

Thiếu thuốc tê: Cục Quản lý Dược yêu cầu khẩn trương tìm nguồn cung

Vụ Bệnh viện Răng Hàm mặt TW hết thuốc gây tê: Không để đóng cửa vì thiếu thuốc

Vụ Bệnh viện Răng Hàm mặt TW hết thuốc gây tê: Không để đóng cửa vì thiếu thuốc

Thiếu hụt thuốc tê: Cục Quản lý Dược yêu cầu tìm nguồn cung, bệnh viện tìm thuốc thay thế

Thiếu hụt thuốc tê: Cục Quản lý Dược yêu cầu tìm nguồn cung, bệnh viện tìm thuốc thay thế

Thêm bệnh viện lớn 'kêu cứu' cạn thuốc, Thứ trưởng Bộ Y tế nói gì?

Thêm bệnh viện lớn 'kêu cứu' cạn thuốc, Thứ trưởng Bộ Y tế nói gì?

Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương sắp hết thuốc tê, nguy cơ đóng cửa

Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương sắp hết thuốc tê, nguy cơ đóng cửa

Bệnh viện Răng hàm mặt hết thuốc tê, nguy cơ đóng cửa

Bệnh viện Răng hàm mặt hết thuốc tê, nguy cơ đóng cửa