Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo
Hướng dẫn xếp loại công chức vi phạm chính sách dân số

Hướng dẫn xếp loại công chức vi phạm chính sách dân số

Báo Chính Phủ
Chính Phủ
5 giờ
Bộ GD yêu cầu HV Quản lý Giáo dục xử lý kỷ luật viên chức đúng thời hạn

Bộ GD yêu cầu HV Quản lý Giáo dục xử lý kỷ luật viên chức đúng thời hạn

Tạp chí Giáo dục Việt Nam
24/11/2022
4 hình thức xử lý kỷ luật khi người lao động vi phạm quy định

4 hình thức xử lý kỷ luật khi người lao động vi phạm quy định

Báo Kinh Tế Đô Thị
22/11/2022
Áp dụng tối đa chính sách cải cách tiền lương cho TP.HCM

Áp dụng tối đa chính sách cải cách tiền lương cho TP.HCM

Báo Pháp Luật TP.HCM
16/11/2022
Tăng thời hiệu xử lý kỷ luật hành chính đối với cán bộ, công chức, viên chức

Tăng thời hiệu xử lý kỷ luật hành chính đối với cán bộ, công chức, viên chức

Báo Pháp Luật Việt Nam
15/11/2022
Xuất hóa đơn khống bị xử phạt thế nào?

Xuất hóa đơn khống bị xử phạt thế nào?

Báo Chính Phủ
Chính Phủ
12/11/2022
Nóng hôm nay: Hôm nay, QH thảo luận về thời hiệu xử lý kỷ luật đối với cán bộ

Nóng hôm nay: Hôm nay, QH thảo luận về thời hiệu xử lý kỷ luật đối với cán bộ

Báo Pháp Luật TP.HCM
09/11/2022
Bộ trưởng Nội vụ: Quy định thời hiệu 10 năm với kỷ luật cảnh cáo trở lên là phù hợp

Bộ trưởng Nội vụ: Quy định thời hiệu 10 năm với kỷ luật cảnh cáo trở lên là phù hợp

Báo VietnamNet
08/11/2022
Không hồi tố đối với các trường hợp đã hết thời hiệu xử lý kỷ luật hành chính

Không hồi tố đối với các trường hợp đã hết thời hiệu xử lý kỷ luật hành chính

Báo Sài Gòn Giải Phóng
08/11/2022
Hình thức kỷ luật đối với hành vi báo cáo sai

Hình thức kỷ luật đối với hành vi báo cáo sai

Báo Quân Đội Nhân Dân
31/10/2022
Xử lý kỷ luật hành chính đồng bộ với xử lý kỷ luật của Đảng

Xử lý kỷ luật hành chính đồng bộ với xử lý kỷ luật của Đảng

Báo Đại Đoàn Kết
24/10/2022
Có hồi tố xử lý cán bộ công chức, viên chức?

Có hồi tố xử lý cán bộ công chức, viên chức?

Truyền Hình Quốc Hội Việt Nam
Quốc Hội TV
24/10/2022
Đảm bảo thời hiệu xử lý kỷ luật hành chính với xử lý kỷ luật của Đảng

Đảm bảo thời hiệu xử lý kỷ luật hành chính với xử lý kỷ luật của Đảng

Báo Hà Tĩnh
24/10/2022
Tán thành ban hành nghị quyết về thời hiệu xử lý kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức

Tán thành ban hành nghị quyết về thời hiệu xử lý kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức

Báo Sài Gòn Giải Phóng
24/10/2022
Kéo dài thời hiệu kỷ luật hành chính cán bộ, công chức là tất yếu

Kéo dài thời hiệu kỷ luật hành chính cán bộ, công chức là tất yếu

Báo Pháp Luật TP.HCM
24/10/2022
Đề xuất sửa đổi một số quy định về cán bộ, công chức, viên chức

Đề xuất sửa đổi một số quy định về cán bộ, công chức, viên chức

Báo Dân Sinh
22/10/2022
Đề xuất tăng thời hiệu kỷ luật hành chính với cán bộ, công chức, viên chức

Đề xuất tăng thời hiệu kỷ luật hành chính với cán bộ, công chức, viên chức

Tạp chí Giáo dục Việt Nam
22/10/2022
Đề xuất tăng thời hiệu kỷ luật hành chính với công chức, viên chức lên 10 năm

Đề xuất tăng thời hiệu kỷ luật hành chính với công chức, viên chức lên 10 năm

Truyền Hình Quốc Hội Việt Nam
Quốc Hội TV
21/10/2022