Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo
Tăng lương cơ sở ngay từ ngày 1/1/2023 nhưng không được 'cào bằng'

Tăng lương cơ sở ngay từ ngày 1/1/2023 nhưng không được 'cào bằng'

Báo Chính Phủ
Chính Phủ
08/11/2022
Chính phủ thừa nhận tinh giản biên chế còn cơ học

Chính phủ thừa nhận tinh giản biên chế còn cơ học

Truyền Hình Quốc Hội Việt Nam
Quốc Hội TV
05/11/2022
Cử tri đề nghị quan tâm đến việc lựa chọn cán bộ, tăng cường xử lý 'tham nhũng vặt'

Cử tri đề nghị quan tâm đến việc lựa chọn cán bộ, tăng cường xử lý 'tham nhũng vặt'

Báo Tin Tức TTXVN
05/11/2022
Thu hồi 1.021 quyết định sai phạm trong việc tuyển dụng cán bộ, công chức, viên chức

Thu hồi 1.021 quyết định sai phạm trong việc tuyển dụng cán bộ, công chức, viên chức

Báo Lao Động Thủ Đô
05/11/2022
Đánh giá cán bộ, công chức còn chưa thực chất

Đánh giá cán bộ, công chức còn chưa thực chất

Báo Chính Phủ
Chính Phủ
05/11/2022
ĐBQH: Vì sao trước đây lương công chức cũng thấp nhưng không nghỉ việc nhiều?

ĐBQH: Vì sao trước đây lương công chức cũng thấp nhưng không nghỉ việc nhiều?

Báo VOV
05/11/2022
Kỳ vọng chuyển biến tích cực ở những vấn đề khó

Kỳ vọng chuyển biến tích cực ở những vấn đề khó

Đại Biểu Nhân Dân
05/11/2022
Kỷ luật 56 cán bộ diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý

Kỷ luật 56 cán bộ diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý

Tạp chí Đầu tư Tài chính
05/11/2022
Tinh gọn bộ máy để tạo nguồn lực tăng lương

Tinh gọn bộ máy để tạo nguồn lực tăng lương

Báo Sài Gòn Giải Phóng
05/11/2022
Bộ trưởng Bộ Nội vụ thừa nhận tình trạng lương viên chức thấp hơn lương tối thiểu vùng

Bộ trưởng Bộ Nội vụ thừa nhận tình trạng lương viên chức thấp hơn lương tối thiểu vùng

Truyền Hình Quốc Hội Việt Nam
Quốc Hội TV
04/11/2022
20.300 công chức, viên chức bị kỷ luật trong 1,5 năm

20.300 công chức, viên chức bị kỷ luật trong 1,5 năm

Truyền Hình Quốc Hội Việt Nam
Quốc Hội TV
04/11/2022
Nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ phân tích điểm hợp lý trong câu trả lời chất vấn của Bộ trưởng Bộ Nội vụ

Nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ phân tích điểm hợp lý trong câu trả lời chất vấn của Bộ trưởng Bộ Nội vụ

Truyền Hình Quốc Hội Việt Nam
Quốc Hội TV
04/11/2022
Sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn tạo ra nguồn lực để thực hiện cải cách tiền lương

Sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn tạo ra nguồn lực để thực hiện cải cách tiền lương

Truyền Hình Quốc Hội Việt Nam
Quốc Hội TV
04/11/2022
Kỷ luật 56 cán bộ diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý

Kỷ luật 56 cán bộ diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý

Báo Kiến Thức
04/11/2022
Kỷ luật 56 cán bộ diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý

Kỷ luật 56 cán bộ diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý

Báo Người Lao Động
04/11/2022
Xây dựng chính sách phù hợp, thu hút, trọng dụng nhân tài

Xây dựng chính sách phù hợp, thu hút, trọng dụng nhân tài

Báo Tin Tức TTXVN
04/11/2022
Bộ trưởng Bộ Nội vụ: Tinh giản biên chế đã tiết kiệm cho ngân sách hơn 25.600 tỷ đồng

Bộ trưởng Bộ Nội vụ: Tinh giản biên chế đã tiết kiệm cho ngân sách hơn 25.600 tỷ đồng

Báo Tin Tức TTXVN
04/11/2022