Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo
Sửa nghị định để gỡ vướng triển khai tự chủ với đơn vị sự nghiệp công lập

Sửa nghị định để gỡ vướng triển khai tự chủ với đơn vị sự nghiệp công lập

Báo Công An Nhân Dân
14/11/2022
Xây dựng phương án tự chủ tài chính cho đơn vị sự nghiệp giai đoạn mới

Xây dựng phương án tự chủ tài chính cho đơn vị sự nghiệp giai đoạn mới

Báo VietnamPlus
11/11/2022
Mới có 6,6% số đơn vị sự nghiệp công tự bảo đảm chi thường xuyên trở lên, chưa đạt mục tiêu

Mới có 6,6% số đơn vị sự nghiệp công tự bảo đảm chi thường xuyên trở lên, chưa đạt mục tiêu

Tạp chí VnEconomy
11/11/2022
Bổ sung quy định về xác định mức độ tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập

Bổ sung quy định về xác định mức độ tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập

Bnews
Bnews
11/11/2022
Đầu mối đơn vị sự nghiệp công lập giảm 13,2%

Đầu mối đơn vị sự nghiệp công lập giảm 13,2%

Báo Hà Nội Mới
11/11/2022
Tập huấn về cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập

Tập huấn về cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập

Tạp Chí Tài Chính
11/11/2022
Nâng mức tự chủ các đơn vị sự nghiệp công

Nâng mức tự chủ các đơn vị sự nghiệp công

Báo Thái Nguyên
11/11/2022
Bệnh viện tự chủ một phần, tiến tới tự chủ toàn bộ là hợp lý

Bệnh viện tự chủ một phần, tiến tới tự chủ toàn bộ là hợp lý

Báo Sài Gòn Giải Phóng
06/11/2022
Bộ trưởng Tài chính: Các bệnh viện xin tự chủ một phần là hợp lý

Bộ trưởng Tài chính: Các bệnh viện xin tự chủ một phần là hợp lý

Tạp chí Mekong Asean
05/11/2022
Bộ trưởng Bộ Tài chính: Tự chủ tài chính ở đơn vị sự nghiệp công lập cần thận trọng, chắc chắn

Bộ trưởng Bộ Tài chính: Tự chủ tài chính ở đơn vị sự nghiệp công lập cần thận trọng, chắc chắn

Thời báo Tài chính
05/11/2022
Bộ trưởng Nội vụ: Thực hiện tự chủ đòi hỏi quyết tâm cao và cơ chế đầy đủ

Bộ trưởng Nội vụ: Thực hiện tự chủ đòi hỏi quyết tâm cao và cơ chế đầy đủ

Báo Nhân Dân
05/11/2022
Cần giữ người giỏi trong bộ máy nhà nước để kiến tạo chính sách, phục vụ nhân dân

Cần giữ người giỏi trong bộ máy nhà nước để kiến tạo chính sách, phục vụ nhân dân

Tạp Chí Tài Chính
05/11/2022
Tăng tính chủ động, sáng tạo, tự quyết cho các đơn vị sự nghiệp công

Tăng tính chủ động, sáng tạo, tự quyết cho các đơn vị sự nghiệp công

Báo VietnamPlus
05/11/2022
Bộ trưởng Nội vụ: Khơi thông tự chủ đơn vị sự nghiệp công lập

Bộ trưởng Nội vụ: Khơi thông tự chủ đơn vị sự nghiệp công lập

Bnews
Bnews
05/11/2022
Bộ trưởng Hồ Đức Phớc: Bệnh viện xin tự chủ một phần là hợp lý, miễn sao phục vụ cho người dân tốt nhất

Bộ trưởng Hồ Đức Phớc: Bệnh viện xin tự chủ một phần là hợp lý, miễn sao phục vụ cho người dân tốt nhất

Báo Sức Khỏe & Đời Sống
05/11/2022
Tự chủ đơn vị sự nghiệp công lập vẫn chưa đạt được mục tiêu

Tự chủ đơn vị sự nghiệp công lập vẫn chưa đạt được mục tiêu

Báo Điện tử Đảng cộng sản VN
ĐCSVN
05/11/2022
Bộ trưởng Tài chính: Nên cho đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ một phần

Bộ trưởng Tài chính: Nên cho đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ một phần

Báo VTC News
05/11/2022