Thanh toán điện tử liên ngân hàng đạt 87,591 triệu tỷ đồng

Thanh toán điện tử liên ngân hàng đạt 87,591 triệu tỷ đồng

Hiện cũng đã có 30 bệnh viện kết nối triển khai thanh toán viện phí điện tử, một số bệnh viện đã đạt 35% số...

11 liên quan

Giải pháp nào giảm tỷ trọng tiền mặt xuống dưới 8%?

Giải pháp nào giảm tỷ trọng tiền mặt xuống dưới 8%?

Chiến lược phát triển ngành ngân hàng Việt Nam đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 đã đặt mục tiêu phấn...

11 liên quan

Đã có 40 triệu người có tài khoản ngân hàng, thanh toán di động tăng 232,3%

Thanh toán phi tiền mặt của Việt Nam đang ở mức thấp nhất khu vực, song đáng mừng là đang tăng trưởng rất...

11 liên quan

Giao dịch qua thanh toán điện tử liên ngân hàng đạt 61 triệu tỷ đồng

Thanh toán điện tử liên ngân hàng bình quân số lượng giao dịch đạt gần 629.000 giao dịch/ngày, giá trị giao...

11 liên quan

Thanh toán điện tử tăng mạnh

Giao dịch thanh toán điện tử liên ngân hàng tiếp tục tăng mạnh cả về giá trị cũng như số lượng giao dịch trong...

11 liên quan

Ngày 16/6 sẽ được chọn làm ngày thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam

Đây là thông tin công bố của đại diện Ngân hàng nhà nước (NHNN) tại buổi họp báo công bố vào sáng ngày 20/5...

11 liên quan