Tối 24-3, các anh Hoàng Văn Trung, Nguyễn Trọng Tuyến và Phan Văn Đồng đến nhà chị Hoàng Thị Hiền Lương ở xã Vĩnh Ngọc (Đông Anh, Hà Nội) chơi.