Phạm Văn Ảnh: “Thương trường là thầy dạy lớn nhất của tôi”

Gốc
Anh nói: “Tôi xuất thân từ nông dân thuần túy, chưa từng đọc những quyển sách về lý thuyết kinh tế học nhưng khát vọng và ý chí làm giàu đã dẫn tôi tới nghiệp kinh doanh”.

Tin nóng

Tin mới