Các nhóc tỳ nhà MC Phan Anh chưa quen với sàn diễn nên tỏ ra rụt rè trên sân khấu.