Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Phân ban nên theo “kiểu tín chỉ”

Sau hơn một năm thực hiện đại trà, chương trình phân ban THPT vẫn còn nhiều vấn đề cần phải đặt lại để điều chỉnh kịp thời.

Nguồn Tiền Phong: http://www.thanhnien.com.vn/Giaoduc/2007/12/27/220631.tno