Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Phản biện 'Quy hoạch xây dựng vùng huyện Thạch Thành tỉnh Thanh Hóa đến năm 2045'

Sáng 14-10, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức Hội thảo khoa học phản biện 'Quy hoạch xây dựng vùng huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2045' (sau đây gọi là Quy hoạch).

Toàn cảnh hội thảo.

Các nội dung của hội thảo chủ yếu xoay quanh một số vấn đề như: Đánh giá tổng quan thực trạng và nguồn lực phát triển vùng; các tiền đề phát triển vùng; định hướng phát triển không gian vùng; định hướng phát triển hệ thống hạ tầng cấp vùng; đánh giá môi trường chiến lược; xác định danh mục các chương trình, dự án ưu tiên đầu tư.

Các đại biểu thảo luận tại hội thảo

Nội dung của thuyết minh Quy hoạch đã thể hiện khai thác được tối đa tiềm năng, lợi thế của huyện, phù hợp với khả năng huy động vốn và hiệu quả nguồn lực của địa phương, nguồn lực bên ngoài; tính gắn kết các vùng lân cận; thể hiện được định hướng phát triển hài hòa kinh tế đối với các vấn đề xã hội, phát triển văn hóa, đảm bảo quốc phòng - an ninh...

Tại hội thảo, các nhà khoa học, các đại biểu cơ bản thống nhất với báo cáo nghiên cứu phục vụ phản biện “Quy hoạch xây dựng vùng huyện Thạch Thành tỉnh Thanh Hóa đến năm 2045”. Trên tinh thần dân chủ, các ý kiến phản biện đều có sự lập luận, phân tích khoa học, chặt chẽ, thể hiện sự quan tâm, trách nhiệm của các đại biểu tham gia phản biện, trong đó nhấn mạnh lý do và sự cần thiết lập quy hoạch vùng huyện; cấu trúc các danh mục quy hoạch; phân tích, đánh giá thực trạng các yếu tố, điều kiện tự nhiên, nguồn lực đặc thù của huyện, đặc biệt là định hướng quy hoạch thủy lợi phòng, chống thiên tai; đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp; công tác xử lý rác thải; đánh giá lại hiện trạng giao thông trên địa bàn huyện Thạch Thành; các chương trình, dự án ưu tiên phát triển…

Trên cơ sở ý kiến đóng góp tại hội thảo của Hội đồng phản biện, UBND huyện Thạch Thành và Ban tư vấn nghiên cứu đã tiếp thu ý kiến của các đại biểu bổ sung vào Quy hoạch vùng của huyện trước khi trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt.

Nguyễn Đạt

Nguồn Thanh Hóa: http://baothanhhoa.vn/thoi-su/phan-bien-quy-hoach-xay-dung-vung-huyen-thach-thanh-tinh-thanh-hoa-den-nam-2045/146000.htm