Phản biện xã hội - sở trường của các hội khoa học

Gốc
25 năm xây dựng và phát triển (26.3.1983 - 26.3.2008) Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật VN (Liên hiệp hội) đã đang trở thành nhân tố tích cực xây dựng xã hội dân sự, tham gia thực hiện các hoạt động xã hội hóa trong các lĩnh vực khoa học và công nghệ; giáo dục và đào tạo; phát hiện, giúp đỡ, cổ vũ, bồi dưỡng tài năng sáng tạo trong nhân dân và trong lực lượng trí thức khoa học và công nghệ chuyên nghiệp...

Tin nóng

Tin mới