Rất nhiều bạn trẻ sở hữu gương mặt giống hệt các ngôi sao đình đám như Rihanna, Angelina Jolie, Adele, Zayn Malik, Taylor Swift... khiến người đối diện dễ dàng nhầm lẫn.

Đây là Rihanna?

Phan biet sao xin, sao nhai - Anh 1

Đúng Sai

Đây là Angelina Jolie?

Phan biet sao xin, sao nhai - Anh 2

Đúng Sai

Đây là Adele?

Phan biet sao xin, sao nhai - Anh 3

Đúng Sai

Đây là Zayn Malik?

Phan biet sao xin, sao nhai - Anh 4

Đúng Sai

Đây là Katy Perry?

Phan biet sao xin, sao nhai - Anh 5

Đúng Sai

Đây là nam tài tử Hollywood Ryan Gosling?

Phan biet sao xin, sao nhai - Anh 6

Đúng Sai

Đây là Harry Styles (One Direction)?

Phan biet sao xin, sao nhai - Anh 7

Đúng Sai

Đây là Miley Cyrus?

Phan biet sao xin, sao nhai - Anh 8

Đúng Sai

Đây là Justin Bieber?

Phan biet sao xin, sao nhai - Anh 9

Đúng Sai

Đây là Taylor Swift?

Phan biet sao xin, sao nhai - Anh 10

Đúng Sai

Đây là Kim Kardashian?

Phan biet sao xin, sao nhai - Anh 11

Đúng Sai