Phân bón Bình Điền (BFC): lợi nhuận 6 tháng ước bằng 91% kế hoạch cả năm

Công ty CP Phân bón Bình Điền (mã: BFC) vừa công bố ước kết quả kinh doanh quý II và 6 tháng đầu năm, trong đó dự kiến doanh thu 6 tháng ước đạt 4.464,8 tỷ đồng, bằng 69,5% kế hoạch năm và lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 181,9 tỷ đồng, bằng 91% kế hoạch năm.

Tại Nghị quyết đã được HĐQT BFC thông qua ngày 5/7, công ty báo cáo quý II/2022 ước sản lượng sản xuất thực hiện là 129,5 nghìn tấn, tăng 57,2% so với cùng kỳ 2021. Lũy kế 6 tháng năm 2022 sản xuất 274,88 nghìn tấn, tăng 67,8% so với cùng kỳ 2021 và đạt 45,6% kế hoạch năm.

Sản lượng tiêu thụ quý II ước đạt 108,5 nghìn tấn, tăng 46,9% so với cùng kỳ 2021. Lũy kế 6 tháng tiêu thụ 272,3 nghìn tấn, tăng 64,1% so với cùng kỳ năm ngoái và thực hiện được 45,2% kế hoạch năm.

Trong quý II, ước doanh tổng doanh thu đạt 1.833 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 75 tỷ đồng, lần lượt tăng 77,4% và 74,7% so với cùng kỳ năm 2021.

Ước chung 6 tháng đầu năm, tổng doanh thu đạt 4.464,8 tỷ đồng, tăng 107,1% so với cùng kỳ năm 2021 và bằng 69,5% kế hoạch năm. Lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 181,9 tỷ đồng, tăng 98,1% và bằng 91% kế hoạch năm. Lợi nhuận trước thuế thực hiện riêng công ty mẹ ước đạt 111,6 tỷ đồng cho 6 tháng đầu năm, tức tăng 95,1% so với năm ngoái và bằng 77% kế hoạch năm.

(Nguồn: Diên Vỹ tổng hợp từ BCTC)

Về kế hoạch kinh doanh quý III/2022, HĐQT BFC nhất trí thông qua chỉ tiêu sản lượng sản xuất 153 nghìn tấn, sản lượng tiêu thụ 151 nghìn tấn, tăng lần lượt 18% và 39% so với mức ước thực hiện của quý II.

Chỉ tiêu tổng doanh thu quý III đặt ra là 2.365 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế hợp nhất 56 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế thực hiện riêng công ty mẹ là 40 tỷ đồng.

Trước đó, BFC vừa có một năm 2021 rực rỡ với doanh thu thực hiện đạt 7.882 tỷ đồng, tăng 42,7% so với mức thực hiện 5.521,8 tỷ đồng năm 2020, vượt 38,5% kế hoạch doanh thu và lợi nhuận trước thuế đạt 371,2 tỷ đồng, tăng 85,4%, vượt 123,6% kế hoạch lợi nhuận.

Tuy nhiên, tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông vào tháng 4, BFC công bố kế hoạch kinh doanh năm 2022 với một số chỉ tiêu giảm đáng kể nếu so sánh với mức thực hiện năm 2021. Cụ thể, kế hoạch sản lượng sản xuất và tiêu thụ lần lượt giảm 18,8% và 17,5% so với thực hiện trong năm 2021, trong khi kế hoạch doanh thu dự kiến là 6.428 tỷ đồng, giảm 18,4% và kế hoạch lợi nhuận sau thuế là 200 tỷ đồng, giảm 46,1%.

Sau một năm 2021 thành công; BFC dự báo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 vẫn tiếp tục chịu ảnh hưởng của đại dịch. Đồng thời, dự báo trong năm, yếu tố thời tiết khô hạn và xâm nhập mặn tiếp tục diễn biến phức tạp có nguy cơ gây ra tác động xấu đến sản xuất nông nghiệp, qua đó gây bất lợi cho ngành phân bón.

Một yếu tố đáng kể khác mà BFC cho rằng sẽ tác động nặng nề đến hoạt động sản xuất kinh doanh là việc giá cả nguyên liệu sản xuất phân bón NPK tiếp tục tăng sẽ ảnh hưởng đến ngành nông nghiệp nói chung.

bài viết liên quan

Thị trường phân bón liệu còn biến động?

Nguồn Doanh Nhân VN: https://doanhnhanvn.vn/phan-bon-binh-dien-bfc-loi-nhuan-6-thang-uoc-bang-91-ke-hoach-ca-nam.html