Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Phân cấp, phân quyền và trách nhiệm (tiếp)

Gốc

(HNM) - Khổ nhất là chuyện hồ sơ cho bất kỳ một công việc nào khi người dân hay các cơ quan công quyền có những việc phải lụy đến nhau...

Nguồn Hà Nội Mới: http://www.hanoimoi.com.vn/vn/41/163792