Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Phân cấp, phân quyền và trách nhiệm (tiếp)

Báo Hà Nội Mới
Gốc

(HNM) - Khổ nhất là chuyện hồ sơ cho bất kỳ một công việc nào khi người dân hay các cơ quan công quyền có những việc phải lụy đến nhau...