Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Phân cấp thực hiện các dự án thuộc chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội

Phó thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành vừa ký Quyết định số 17/2022/QĐ-TTg phân cấp thực hiện các dự án, dự án thành phần đầu tư các đoạn tuyến đường bộ cao tốc theo hình thức đầu tư công thuộc chương trình phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội.

Các tuyến cao tốc được phân chia thành các dự án thành phần và phân cấp cho UBND tỉnh làm cơ quan chủ quản.

Phạm vi điều chỉnh là các dự án, dự án thành phần đầu tư các đoạn tuyến đường bộ cao tốc theo hình thức đầu tư công thuộc chương trình phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội theo quy định của Nghị quyết số 43/2022/QH15 ngày 11-1-2022 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ chương trình phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội, trừ các dự án, dự án thành phần do Bộ Giao thông vận tải là cơ quan chủ quản. Về nguyên tắc, yêu cầu của phân cấp, quyết định nêu rõ: Phân cấp triệt để cho UBND cấp tỉnh có đề xuất, đủ năng lực, kinh nghiệm quản lý sau khi đã sử dụng tối đa năng lực của Bộ Giao thông vận tải.

Ảnh minh họa / Vietnam+

Ảnh minh họa / Vietnam+

Các tuyến cao tốc được phân chia thành những dự án thành phần và phân cấp cho UBND cấp tỉnh làm cơ quan chủ quản theo địa giới hành chính. Trường hợp ranh giới, địa giới hành chính nằm giữa các vị trí công trình cầu, hầm hoặc nút giao thì toàn bộ công trình cầu, hầm hoặc nút giao sẽ thuộc về một dự án thành phần.

HỒNG ANH

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/kinh-te/tin-tuc/phan-cap-thuc-hien-cac-du-an-thuoc-chuong-trinh-phuc-hoi-va-phat-trien-kinh-te-xa-hoi-701416