Tiếp tục chăm lo hơn nữa cho đời sống của cán bộ Bộ Tư pháp

Tiếp tục chăm lo hơn nữa cho đời sống của cán bộ Bộ Tư pháp

Chiều 10/1, Bộ Tư pháp, Công đoàn Bộ đã tổ chức Hội nghị đại biểu cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) cơ...

6 liên quan

Không để 'hụt hẫng' trong công tác cán bộ

Không để 'hụt hẫng' trong công tác cán bộ

Đó là yêu cầu của Bộ trưởng Lê Thành Long tại Hội nghị triển khai công tác tổ chức cán bộ và Đảng – Đoàn thể...

6 liên quan

Triển khai mạnh mẽ ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của NXB Tư pháp

Sáng 7/1, Nhà xuất bản Tư pháp (NXB) đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2019 và triển khai nhiệm vụ...

6 liên quan

10 sự kiện nổi bật của ngành Tư pháp năm 2017

Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long vừa ban hành Quyết định số 2691/QĐ-BTP phê duyệt và công bố 10 sự kiện...

6 liên quan

Hoạt động của Đảng – Đoàn thể Bộ Tư pháp năm 2017 nhiều khởi sắc

Ngày 22/12, dưới sự chủ trì của Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long, Ban Cán sự Đảng...

6 liên quan