Ba tôi đang hợp thức hóa nhà, ông có tờ khai năm 1999 nhưng đang làm giữa chừng thì ông mất. Cho tôi hỏi, căn nhà đó có hợp lệ là của ba tôi không, phân chia ra sao? (B.Đ.)

Phan chia ra sao, khi nha chua co giay to? - Anh 1

Ảnh minh họa

Luật sư Trả lời:

- Sau khi ba bạn mất thì nhà đất nêu trên là di sản thừa kế của ba bạn để lại.

Trường hợp ba bạn trước khi mất có lập di chúc hợp pháp để định đoạt di sản, trong đó có phần nhà đất nêu trên thì nhà đất đó được phân chia theo di chúc.

Nếu ba bạn lập di chúc nhưng không cho con chưa thành niên, vợ, cha mẹ, con đã thành niên mà không có khả năng lao động được hưởng di sản hoặc chỉ cho hưởng phần di sản ít hơn 2/3 của một suất chia theo pháp luật, thì họ vẫn được hưởng phần di sản bằng 2/3 suất của một người thừa kế theo pháp luật (theo Điều 616, 669 Bộ luật dân sự 2005).

Trường hợp ba bạn trước khi mất không lập di chúc để định đoạt nhà đất nêu trên thì những người thuộc hàng thừa kế thứ nhất của ba bạn gồm: vợ, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi được thừa hưởng di sản thừa kế là nhà đất nêu trên.

Nếu có một trong những người sau đây: vợ, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi chết trước hoặc chết cùng thời điểm với ba bạn thì người đó không được hưởng thừa kế di sản của ba bạn.

Sau khi xác định được những người thừa kế di sản của ba bạn, thì những người này sẽ được tiếp tục đứng ra làm thủ tục hợp thức hóa căn nhà mà ba bạn đang làm dở thủ tục.

Theo Tuoitre