Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Phân công lĩnh vực phụ trách của Thủ tướng và các Phó Thủ tướng

Gốc

Thủ tướng Chính phủ vừa ra Quyết định số 1525/QĐ-TTg về việc điều chỉnh phân công người đứng đầu tổ chức phối hợp liên ngành do Thủ tướng Chính phủ thành lập.

Nguồn Hà Nội Mới: http://www.hanoimoi.com.vn/vn/54/150600