Phân công soạn thảo văn bản quy định chi tiết 13 luật, nghị quyết

Gốc
Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Danh mục và phân công cơ quan chủ trì soạn thảo 40 Nghị định của Chính phủ, bốn Quyết định của Thủ tướng Chính phủ và 45 Thông tư để quy định chi tiết thi hành 13 luật, nghị quyết được Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ ba.

Phân công soạn thảo văn bản quy định chi tiết 13 luật, nghị quyết - Ảnh 1

Trong quá trình nghiên cứu, soạn thảo văn bản, nếu có khó khăn, vướng mắc, cơ quan chủ trì phải chủ động phối hợp Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ và các cơ quan liên quan giải quyết hoặc kịp thời báo cáo xin ý kiến của Thủ tướng hay Phó Thủ tướng phụ trách lĩnh vực. Định kỳ ngày 20 hằng tháng, cơ quan chủ trì cập nhật thông tin điện tử về tình hình, tiến độ soạn thảo và hằng quý gửi báo cáo về tình hình xây dựng văn bản được phân công về Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ để tổng hợp, báo cáo Chính phủ tại phiên họp thường kỳ.

PV

Tin nóng

Tin mới