Phương Kiếm

(Cadn.com.vn) - ĐÀ NẴNG - Ngày 29-10, Cty CP Cấp nước Đà Nẵng đã tổ chức Đại hội cổ đông lần đầu để bầu 5 thành viên HĐQT do ông Nguyễn Trường Ảnh làm chủ tịch HĐQT; ông Hồ Hương làm Tổng Giám đốc; bà Nguyễn Thị Thu Hà làm Trưởng ban Kiểm soát. Trong tiến trình CPH, Cty đã tổ chức bán cổ phần cho người lao động trong Cty và bán ra bên ngoài cho Nhà đầu tư chiến lược là Cty CP Đầu tư Đà Nẵng-miền Trung.

Trên cơ sở mục tiêu được đặt ra trong giai đoạn 2017-2019, Cty tập trung xây dựng thêm hệ thống cấp nước để đáp ứng nhu cầu của thành phố thay vì công suất 210.000 m3/ngày như hiện nay. Trước mắt là xây dựng nhà máy nước hồ Hòa Trung 10.000 m3/ngày trong năm 2017 và xây dựng dây chuyền xử lý 60.000 m3/ngày tại Nhà máy nước Cầu Đỏ trong năm 2017-2018; mở rộng mạng lưới hệ thống cấp nước gắn với nâng cao chất lượng nước; giảm tỷ lệ thất thoát nước; nâng cao tỷ lệ người dân dùng nước sạch đạt tỷ lệ 95% vào năm 2019. Cty cũng đã xác định một số mục tiêu đối với lĩnh vực mới là sản xuất kinh doanh ngành xây lắp với mức phấn đấu đạt giá trị xây lắp bình quân 30-40 tỷ đồng/năm.

Phan dau 95% nguoi dan dung nuoc sach vao nam 2019 - Anh 1

Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Trần Văn Miên tặng hoa chúc mừng HĐQT CT CP Cấp nước Đà Nẵng.