(HNM) - Chiều 15-6, tại Hà Nội, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam (PVN) tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2012-2017. Đây là đơn vị được TƯ Đoàn và Đoàn khối doanh nghiệp TƯ chọn làm đại hội điểm, bầu trực tiếp bí thư tại đại hội.

Đoàn thanh niên PVN có 26 cơ sở đoàn với hơn 25.000 cán bộ, đoàn viên thanh niên. Trong nhiệm kỳ qua, ngoài hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn, cán bộ, đoàn viên, thanh niên PVN còn hỗ trợ, tặng 182 nhà bán trú dân nuôi, nhà đại đoàn kết, nhà tình thương, nhà mái ấm; thăm, tặng hơn 4.000 suất quà các trung tâm nuôi dưỡng người già, trẻ em mồ côi, các gia đình chính sách, mẹ VNAH...

Đoàn thanh niên PVN và các cơ sở đoàn thực hiện các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng có giá trị lên đến 28 tỷ đồng cùng nhiều hiện vật. Nhiệm kỳ 2012-2017, Đoàn thanh niên PVN thống nhất mục tiêu phấn đấu đảm nhận 5 công trình thanh niên cấp TƯ, 45 công trình cấp đoàn khối, 100 công trình, phần việc cấp huyện và 450 công trình cấp cơ sở.