Phấn đấu đạt 350 tấn hải sản trong năm 2012

Gốc
QĐND Online - Ngày 27-11, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Đông Hải (Quân khu 7) đã tổ chức Lễ xuất quân Đội tàu vây đánh bắt hải sản xa bờ, thực hiện nhiệm vụ năm 2012.

Đội tàu vây của Công ty Đông Hải gồm 3 tàu: Hải Dương 10, Hải Dương 11, Hải Dương 12. Trong năm 2011, Đội tàu vây Đông Hải đã đạt sản lượng 300 tấn cá, doanh thu trên 2 tỷ đồng, duy trì lương thủy thủ từ trên 4 triệu đồng/người/tháng, góp phần cùng công ty hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Quá trình hoạt động, đội tàu vây đã phát hiện hàng chục lượt tàu lạ, trong đó có tàu chở 10 máy bay trên vùng biển Việt Nam, tổ chức cứu hộ nhiều lượt tàu và thủy thủ gặp nạn. Năm 2012, Đội tàu phấn đấu đạt sản lượng 350 tấn, doanh thu trên 3 tỷ đồng.

Phạm Bá Phúc

Tin nóng

Tin mới