Phấn đấu đạt những mục tiêu trong xây dựng nông thôn mới: Còn nan giải

Gốc
Mục tiêu đến hết năm 2016 cả nước phấn đấu có khoảng 25% số xã đạt chuẩn nông thôn mới; có từ 30 - 35 đơn vị cấp huyện được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Số tiêu chí bình quân/xã cả nước tăng thêm từ 1-1,2 tiêu chí so với năm 2015. Nhưng để đạt mục tiêu trên là vấn đề không hề đơn giản khi nhiều nơi còn đang bị nợ đọng xây dựng cơ bản.

Phấn đấu đạt những mục tiêu trong xây dựng nông thôn mới: Còn nan giải - Ảnh 1

Tổ chức sản xuất ở HTX rau, hoa Long Hải (xã Nam Cường, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định)-một trong 25 HTX được thành lập mới theo Luật HTX mới.

Tập trung vào sản xuất

Đến nay có 1.965 xã đạt 19 tiêu chí, đạt 22%, tăng thêm 4,9% so với cuối năm 2015. Hiện còn 10 đơn vị cấp huyện đang trong quá trình hoàn thiện hồ sơ trình Thủ tướng xem xét công nhận đạt chuẩn.

Ban chỉ đạo Trung ương Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đặt ra mục tiêu hết năm 2016 cả nước phấn đấu có khoảng 25% số xã đạt chuẩn nông thôn mới; có từ 30 – 35 đơn vị cấp huyện được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Số tiêu chí bình quân xã cả nước tăng thêm từ 1-1,2 tiêu chí so với năm 2015. Tỷ lệ số xã đạt dưới 10 tiêu chí còn khoảng 25%, giảm số xã dưới 5 tiêu chí xuống 250 xã.

Nhưng để đạt được như mục tiêu trên là vấn đề không hề đơn giản khi tổng số nợ đọng xây dựng cơ bản trong xây dựng nông thôn mới tại các địa phương tính đến hết ngày 31/1/2016 là khoảng hơn 15 ngàn tỷ đồng. Ở góc độ địa phương, để đạt được mục tiêu trên, ông Đặng Xuân Phong, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai cho rằng, đối với các xã đã hoàn thành xây dựng nông thôn mới thì cần duy trì bền vững các tiêu chí, phải đưa xây dựng nông thôn mới trở thành nhiệm vụ trọng tâm, và việc thực hiện các tiêu chí nông thôn mới tại các xã phải thực chất, không theo phong trào.

Trong khi đó, theo Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc, đầu tiên phải tập trung vào sản xuất, từ đó đời sống người dân mới được cải thiện sung túc, và đó mới chính là những điều người dân cần chứ không phải xây dựng trụ sở, nhà thật to.

Liên quan đến xây dựng nông thôn mới gắn với tái cơ cấu nền nông nghiệp, tại phiên họp Chính phủ tháng 6 vừa qua, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn Cao Đức Phát cho rằng, các địa phương cần tập trung hoàn thiện các công trình cơ sở hạ tầng thiết yếu trên địa bàn xã, nhất là đối với xã nghèo, xã đặc biệt khó khăn, thúc đẩy phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm và thích ứng với biến đổi khí hậu. Đồng thời cần tiếp tục triển khai xây dựng các mô hình về phát triển sản xuất gắn với đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp tại một số địa phương, nhất là các mô hình liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị đối với các sản phẩm chủ lực của từng vùng trên cơ sở đó sẽ nghiên cứu, đề xuất xây dựng cơ chế, chính sách phù hợp.

Hay nói như lời Chủ nhiệm Ủy ban khoa học công nghệ môi trường của Quốc hội Phan Xuân Dũng thì “cần xây dựng nông thôn mới nhằm đưa đời sống của nhân dân ở nông thôn nâng lên thì việc tập trung phát triển sản xuất cho bà con là bước đi quan trọng và cách làm bền vững, giải quyết cho tốt việc kết hợp ba nhà gồm nhà nông, nhà khoa học và doanh nghiệp”.

Nhân rộng các mô hình hợp tác xã kiểu mới

Đó là chỉ đạo của Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ vừa được Văn phòng Chính phủ truyền đạt lại trên cơ sở tiếp thu các ý kiến góp ý tại Hội nghị sơ kết thực hiện 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016 Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới diễn ra vào cuối tháng 6.

Theo đó, để tháo gỡ cũng như đạt được những mục tiêu trên, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ yêu cầu, Ban Chỉ đạo Trung ương, các Bộ, ngành, địa phương rà soát lại quy hoạch, đẩy mạnh phát triển sản xuất gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp và nâng cao hiệu quả kinh tế hợp tác trong nông nghiệp, phát triển các mô hình sản xuất theo chuỗi giá trị đối với các sản phẩm chủ lực của từng vùng, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm và thích ứng với biến đổi khí hậu.

Đặc biệt tập trung hoàn thiện các công trình cơ sở hạ tầng thiết yếu trên địa bàn xã, nhất là đối với những xã nghèo, xã đặc biệt khó khăn. Từng bước có giải pháp, cơ chế chính sách để cải thiện một bước về môi trường nông thôn một cách toàn diện.

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu, khẩn trương rà soát, ban hành Bộ tiêu chí cấp xã giai đoạn 2016-2020 tiếp cận theo hướng làm rõ hơn về nội hàm của các tiêu chí, phù hợp với điều kiện thực tế, nhất là tiêu chí “mềm” liên quan tới sinh kế, việc làm, thu nhập và đời sống tinh thần của cư dân nông thôn; tăng cường thẩm quyền của cấp tỉnh, linh hoạt trong việc ban hành tiêu chí về cơ sở hạ tầng nhất là với các vùng khó khăn, vùng đặc thù để đảm bảo chương trình được thực hiện mang hiệu quả thực chất cho đời sống của người dân.

Đối với các địa phương đã được công nhận nông thôn mới, Phó Thủ tướng yêu cầu cần có biện pháp nâng chất, củng cố, phát huy các giá trị đã đạt được để trở thành nông thôn mới kiểu mẫu cho các xã khác tham khảo, thực hiện. Còn đối với tiêu chí huyện nông thôn mới, thì khẩn trương hướng dẫn theo Quyết định 558 của Thủ tướng Chính phủ theo hướng xây dựng nông thôn mới gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp và quá trình đô thị hóa, gắn kết với tỉnh về quy hoạch hạ tầng, dân cư và phát triển sản xuất.

H.Vũ

Tin nóng

Tin mới