(HQ Online)- Đến hết năm 2016, chi thường xuyên giải ngân đạt 97% so với dự toán; đến hết 31-1-2017, giải ngân vốn đầu tư XDCB đạt 96% kế hoạch, số dư tạm ứng vốn giảm 2.000 tỷ so với cùng kỳ năm trước- Đó là yêu cầu Bộ Tài chính đặt ra đối với hệ thống Kho bạc.

Phan dau giai ngan von dau tu dat 96% ke hoach - Anh 1

Hệ thống Kho bạc cải cách đẩy nhanh giải ngân vốn để các công trình sử dụng vốn ngân sách sớm đi vào sử dụng.Ảnh:T.Hằng

Theo đó, các đơn vị KBNN cần thường xuyên theo dõi, cập nhật các văn bản chế độ mới liên quan đến công tác quản lý, kiểm soát chi NSNN để triển khai thực hiện đảm bảo đúng quy định; chấp hành nghiêm kỷ cương, kỷ luật trong quản lý, kiểm soát chi ngân sách gắn với việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và phòng chống tham nhũng; phối hợp với các chủ đầu tư để đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư, đồng thời có các biện pháp quyết liệt để thu hồi tạm ứng vốn đầu tư nhằm giảm số dư tạm ứng vốn, đặc biệt là đối với các khoản tạm ứng kéo dài nhiều năm.

Nhìn lại năm qua, hệ thống KBNN đã kịp thời báo cáo Bộ Tài chính, trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ các giải pháp tháo gỡ những vướng mắc trong kiểm soát, xác nhận đối với các dự án ODA giải ngân vượt kế hoạch và những dự án ODA gần đến thời hạn đóng Hiệp định nhưng không được giao kế hoạch vốn, vướng mắc trong bảo lãnh tạm ứng đối với những công trình do người dân tự làm…. Các giải pháp, đề xuất của KBNN được Chính phủ, Bộ Tài chính phê duyệt đã tạo được sự đồng thuận cao từ các đơn vị sử dụng NSNN, góp phần đưa cơ chế, chính sách phù hợp hơn với thực tiễn.

Song song đó, KBNN phối hợp cùng Vụ Đầu tư - Bộ Tài chính tổ chức Hội thảo với các Bộ, ngành, địa phương xin ý kiến về các dự thảo cơ chế, chính sách mới dự kiến ban hành liên quan đến lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản. Chủ động phối hợp chặt chẽ với Cục Quản lý nợ và Tài chính đối ngoại nghiên cứu sửa đổi quy trình ghi thu, ghi chi đối với các dự án sử dụng vốn ODA nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các đơn vị sử dụng ngân sách và đáp ứng yêu cầu quản lý đối với các nguồn vốn ngoài nước.

Nhờ đó, ước tính đến ngày 31-1-2016, lũy kế vốn đầu tư giải ngân qua hệ thống KBNN ước đạt 268.676 tỷ đồng, bằng 91,3% so với kế hoạch vốn năm 2015 cấp qua KBNN. Trong đó, giải ngân vốn đầu tư XDCB ước đạt 169.823 tỷ đồng, bằng 96% kế hoạch; giải ngân vốn trái phiếu Chính phủ là 63.920 tỷ đồng, đạt 81,4% kế hoạch; vốn khác giải ngân là 34.933 tỷ đồng, đạt 90% kế hoạch vốn năm KBNN nhận được từ cơ quan Tài chính.