Phấn đấu giảm số việc phải bồi thường trong hoạt động thi hành án dân sự

Gốc
Nhằm nâng cao hiệu quả công tác giải quyết bồi thường nhà nước trong hoạt động thi hành án dân sự, Tổng cục Thi hành án dân sự và Cục Bồi thường nhà nước (Bộ Tư pháp) đã ký kết kế hoạch phối hợp công tác.

Theo đó, hai bên thống nhất, sẽ cùng theo dõi, rà soát, nắm bắt thông tin, phối hợp giải quyết các vụ việc phức tạp, tồn đọng, kéo dài trong hoạt động thi hành án dân sự tại các địa phương để giải quyết dứt điểm. Hỗ trợ người bị thiệt hại thực hiện thủ tục yêu cầu bồi thường trong hoạt động thi hành án. Cục Bồi thường nhà nước tham gia xác minh thiệt hại, thương lượng đối với các vụ việc giải quyết yêu cầu bồi thường thuộc trách nhiệm của Tổng cục Thi hành án dân sự.

Hai đơn vị cũng phối hợp triển khai công tác tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ công tác bồi thường nhà nước; thống nhất các giải pháp để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, kịp thời phát hiện, khắc phục, xử lý những hạn chế, yếu kém trong thi hành công vụ. Qua đó, nâng cao nhận thức, trách nhiệm giải quyết công việc của đội ngũ công chức trong ngành Thi hành án dân sự; giảm thiểu số việc và tiền phải bồi thường nhà nước trong hoạt động thi hành án dân sự năm 2021.

Hà Phong

Nguồn Hà Nội Mới http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/xa-hoi/998255/phan-dau-giam-so-viec-phai-boi-thuong-trong-hoat-dong-thi-hanh-an-dan-su