Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Phấn đấu năm 2022 kết nạp ít nhất 10 đảng viên

Vừa qua, Đảng ủy Nòng cốt Cụm Công nghiệp (CCN) Diên Phú và Đắc Lộc tổ chức hội nghị công tác xây dựng Đảng năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022.

Hiện nay, Đảng ủy CCN Diên Phú và Đắc Lộc có 109 đảng viên với 9 chi bộ trực thuộc. Năm 2021, Đảng ủy phối hợp với Công đoàn ngành Công Thương tổ chức 1 lớp bồi dưỡng kết nạp đảng cho 29 quần chúng ưu tú; 1 lớp bồi dưỡng cho 17 đảng viên mới; hoàn thành hồ sơ kết nạp đảng cho 20 quần chúng; tổ chức kết nạp 11 đảng viên mới.

Năm 2022, Đảng ủy CCN Diên Phú và Đắc Lộc phấn đấu kết nạp ít nhất 10 đảng viên; tổ chức 1 lớp bồi dưỡng kết nạp đảng và 1 lớp bồi dưỡng đảng viên mới…

Dịp này, Đảng ủy CCN Diên Phú và Đắc Lộc khen thưởng 2 chi bộ và 12 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2021; biểu dương 2 chi bộ và 9 đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2021.

Hồng Minh

Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/chinh-tri/202201/dang-uy-nong-cot-cum-cong-nghiep-dien-phu-va-dac-loc-phan-dau-nam-2022-ket-nap-it-nhat-10-dang-vien-8241311/