(HNM) - Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng vừa phê duyệt chiến lược dân số và sức khỏe sinh sản Việt Nam giai đoạn 2011-2020.

Mục tiêu của chiến lược là nhằm nâng cao chất lượng dân số, cải thiện tình trạng sức khỏe sinh sản, duy trì mức sinh thấp hợp lý (phấn đấu tốc độ tăng dân số khoảng 1% vào năm 2015 và ổn định ở mức 1% năm 2020), giải quyết tốt những vấn đề về cơ cấu dân số và phân bố dân số.

Trong giai đoạn 2011-2015, chiến lược tiếp tục kiên trì mục tiêu gia đình ít con, khỏe mạnh; tập trung nâng cao chất lượng dân số thông qua việc triển khai các hoạt động, mô hình tư vấn kiểm tra sức khỏe tiền hôn nhân, sàng lọc trước sinh và sơ sinh, chăm sóc sức khỏe người cao tuổi tại cộng đồng; đẩy mạnh truyền thông giáo dục, hoàn thiện cơ sở pháp lý, kiểm tra và xử lý nghiêm hành vi lựa chọn giới tính thai nhi; thực hiện toàn diện các nội dung chăm sóc sức khỏe sinh sản, tăng khả năng tiếp cận dịch vụ y tế…